Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Uznanie Polskiego Instytutu Rozwoju Marki zdobył produkt, który stanowi  wsparcie dla kobiet w ciąży oraz matek. Z Antidotum Plus można ubezpieczyć dziecko tuż po narodzinach bez konieczności zawierania polisy dla Rodzica.

Tytuł Rodzinna Marka Roku jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez InterRisk w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Laureaci wyróżnienia umacniają swoją pozycję w gronie liderów rynku oraz są utożsamiani z najwyższą jakością oferowanych produktów i usług.