Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Kompleksowa ochrona biznesu

Zadbaj o majątek firmy, sprzęt i pracowników. Kradzież z włamaniem, akty wandalizmu czy szkody wywołane działaniem prądu elektrycznego nie będą już spędzać Ci snu z powiek. Szeroki zakres ochrony pozwala zadbać również o przewożony ładunek, koszty stałe działalności oraz zapewnić wsparcie prawników.

Dla kogo?
  • Firm, których łączna wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a obrót prowadzonej działalności 30 mln zł
Co obejmuje:
ico
Majątek

W zależności od pakietu chronimy firmę od wszystkich zdarzeń losowych lub od wybranych ryzyk, m.in.:

  • pożaru,
  • powodzi
  • silnego wiatru
  • katastrofy budowlanej
  • zalania
  • wybuchu
ico
Kradzież z włamaniem

Ubezpieczenie pozwala uniknąć firmie ponoszenia dotkliwych strat w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku.

ico
Wandalizm

Pokrywamy szkody w mieniu powstałe wskutek wandalizmu oraz graffiti.

ico
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii

Wypłacimy odszkodowanie w przypadku uszkodzeń lub awarii maszyn i urządzeń, np. w wyniku niewłaściwej obsługi.

ico
Szkody elektryczne

Pokryjemy koszty szkód spowodowanych działaniem prądu powstałych w ubezpieczonych maszynach elektrycznych.

ico
Koszty stałe działalności

Pokryjemy np. wynagrodzenia pracowników oraz inne straty poniesione w czasie przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanego szkodą majątkową.

ico
Sprzęt elektroniczny

Zapewniamy ochronę w formule all risk (z wyłączeniem skatalogowanych sytuacji).

ico
CARGO

Ubezpieczymy mienie przewożone zarówno samochodem, koleją, jak i statkami. Polisa chroni towar od utraty, ubytku czy zniszczenia na skutek zdarzeń losowych, rabunku, itd.

ico
Szyby

Pokrywamy koszty szkód powstałych w szklanych elementach, takich jak: szyby okienne, płyty szklane, gabloty reklamowe, lady sprzedażowe, lustra, szyldy, a nawet kolektory słoneczne.

ico
Odpowiedzialność Cywilna

Obejmujemy ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z działalnością firmy.

ico
Assistance

Pokrywamy koszty pomocy assistance w Polsce.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >