Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Mądry Polak przed szkodą!

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewni Tobie i Twojej rodzinie profesjonalną pomoc prawnika w przypadku problemów i wątpliwości prawnych, związanych z życiem prywatnym, pracą, posiadaniem nieruchomości i pojazdów.

Dla kogo?
  • Dla każdego!
ico
Ochrona Prawna
Dzięki ubezpieczeniu Ochrony Prawnej:
  • otrzymasz wsparcie prawnika, wzór umowy
    (np. najmu, kupna-sprzedaży)
  • dowiesz się, czy wymierzona kara lub mandat zostały nałożone zgodnie z prawem
  • skonsultujesz wątpliwości dotyczące prawa pracy, reklamacji konsumenckich czy kwestie związane z użytkowaniem nieruchomości

Gdy sprawy znajdujące się w zakresie ubezpieczenia przybiorą taki obrót, że jedynym wyjściem będzie rozstrzygnięcie sporu przez sąd, wówczas pokryjemy honorarium prawnika, koszty sądowe (opłata, koszty ekspertyz, opinii biegłych) oraz koszty strony przeciwnej w przypadku przegrania sprawy.

Co to jest ubezpieczenie prawne?

Ubezpieczenie ochrony prawnej to polisa, która zapewnia ubezpieczonemu wsparcie prawników i ekspertów prawa w przypadku sporów prawnych. Ubezpieczenie ochrony prawnej w wariancie auto i wariancie życie prywatne umożliwia skorzystanie ze świadczeń w ramach Asysty Prawnej jak również pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym lub administracyjnym. Jest to polisa szczególnie przydatna dla osób, które nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby radzić sobie z problemami prawnymi samodzielnie. Ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej daje pewność wsparcia w przypadku sporów.

Jaki jest zakres ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej może się różnić w zależności od wybranego wariantu. W InterRisk nasi klienci mają do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • wariant Auto – w przypadku którego ochroną objęte są wszelkie sytuacje i problemy prawne związane z posiadaniem bądź użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie od ochrony prawnej chroni zarówno prywatnych posiadaczy pojazdu, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • wariant Życie Prywatne – obejmuje ochroną wszelkie problemy prawne związane ze sferą prywatną, zarówno te, dotyczące pojazdu, jak i nieruchomości.

W ramach ubezpieczenia od czynności prawnych ubezpieczyciel zapewnia pomoc prawną w postaci porad, analizy dokumentów, sporządzania pism procesowych, a także reprezentacji przed sądem.

Jaki jest koszt ubezpieczenia ochrony prawnej?

Koszt ubezpieczenia ochrony prawnej uzależniony jest od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą zakres ochrony, suma ubezpieczenia, profil działalności ubezpieczonego czy ryzyko wystąpienia sporów prawnych.

Czy ubezpieczenie ochrony prawnej jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie jest obowiązkową polisą w Polsce, jednak warto zdecydować się na jej zakup ze względu na możliwość uzyskania fachowej ochrony prawnej w życiu prywatnym. Dodatkowe ubezpieczenia pozwolą uniknąć konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w życiu. Prócz polisy ochrony prawnej warto kupić także OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie mieszkania.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >