Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Komfort bezpieczeństwa

Zadbaj o zawarcie ubezpieczenia OC zawodowego przewoźnika do licencji transportowej. Twoja firma spełni w ten sposób wymóg odpowiedniej zdolności finansowej. Zapewnij sobie ochronę na wypadek powstania szkody w transportowanym towarze lub uszczerbku na zdrowiu u przewożonych osób.

Dla kogo?
  • osób prawnych prowadzących działalność przewozową osób i towarów
  • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą polegająca na transporcie osób i towarów
ico
Puls Przewoźnika
Co obejmuje:

21 października 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009. Zgodnie  z art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. c każdy przedsiębiorca występujący o licencję/pozwolenie na przewóz rzeczy lub je posiadający musi posiadać określoną zdolność finansową. Zapewni ona pokrycie roszczeń wobec osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które:

  • wystąpiły i zostały zgłoszone do InterRisk w okresie trwania umowy ubezpieczenia,
  • w następstwie zdarzenia objętego ochroną spowodowały wystąpienie zobowiązania lub roszczenia finansowego.

 

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >