Rzecznik Klienta

 

Moim głównym zadaniem jest wsparcie Klientów w kontakcie z naszą Spółką.

Reprezentuję Państwa stanowisko, uwzględniając Państwa sugestie i propozycje zmian w dalszym rozwoju naszej Spółki. Zależy mi na kształtowaniu procesów funkcjonowania naszej Spółki oraz postaw pracowników, tak aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom. Nazywam się Anna Krajewska-Horosz. Na rynku ubezpieczeniowym pracuję od 1998 roku.

W tym czasie poznałam wszystkie obszary działania firm ubezpieczeniowych.
Moją specjalizacją jest komunikacja z Klientami, którą realizuję jako Rzecznik Klienta, a także jako osoba odpowiedzialna za marketing, PR oraz działania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialność

Klienci są w centrum działań naszej Spółki. Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, zapewniając Państwu bezpieczeństwo. Do Państwa dyspozycji stawiamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem ubezpieczeniowym.
Nie mniej ważna jest dla nas odpowiedzialność społeczna. Każdego roku angażujemy się w działania na rzecz osób potrzebujących. Promujemy ochronę środowiska i pomagamy zwierzętom zagrożonym wyginięciem.

Mediacje

Dostaliśmy wyróżnienie Komisji Nadzoru Finansowego jako „Spółka przyjazna mediacji”. Jesteśmy otwarci na tę formę wypracowywania kompromisu i polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z naszymi Klientami. Mediacje odbywają się za zgodą obu stron oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora. W 2020 roku doprowadziliśmy do 335 tego rodzaju porozumień.

Pomoc poszkodowanym

Pomagamy osobom najbardziej dotkniętym skutkami wypadków w powrocie do aktywności. Organizujemy specjalistyczną rehabilitację w domach poszkodowanych, a także finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Pomagamy dostosowywać mieszkania do stopnia dysfunkcji. Umożliwiamy opcję kapitalizacji rent, dzięki czemu osoby poszkodowane mogą finansować dowolne działania i inwestycje.

Czym się zajmuję?

 

Zajmuję się najbardziej złożonymi sprawami, które wymagają indywidualnego podejścia.

Uruchamiam swoje działania w sytuacjach, kiedy Państwa reklamacja została już rozpatrzona, a mają Państwo poczucie, że sprawa nie została wystarczająco wnikliwie przeanalizowana. Angażuję się w proces reklamacyjny, jeśli zaszły szczególne okoliczności dotyczące sytuacji naszych Poszkodowanych. Dbam o jak najlepszą komunikację między nami. Jestem przekonana, że przejrzysta i zrozumiała komunikacja, to co najmniej połowa sukcesu.

  • Zgłoszenie poreklamacyjne
  • Rozpatrzenie z uwagi na szczególne okoliczności
  • Zgłoszenie uwag do procedur

W mailu rzecznikklienta@interrisk.pl podaj numer zgłoszenia szkody.

 

korespondencja@interrisk.pl – sprawy związane z:

  • Płatnościami i rozliczeniami polis
  • Wypowiedzeniami polis
  • Zgłaszaniem umów kupna/ sprzedaży samochodów
  • Zmianami w dokumentach ubezpieczeniowych
  • Windykacją