Ocen strone

1

2

3

Rzecznik Klienta

 

Moim głównym zadaniem jest wsparcie Klientów w kontakcie z naszą Spółką.

Reprezentuję Państwa stanowisko, uwzględniając Państwa sugestie i propozycje zmian w dalszym rozwoju naszej Spółki. Zależy mi na kształtowaniu procesów funkcjonowania naszej Spółki oraz postaw pracowników, tak aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom. Nazywam się Anna Krajewska-Horosz. Na rynku ubezpieczeniowym pracuję od 1998 roku.

W tym czasie poznałam wszystkie obszary działania firm ubezpieczeniowych.
Moją specjalizacją jest komunikacja z Klientami, którą realizuję jako Rzecznik Klienta, a także jako osoba odpowiedzialna za marketing, PR oraz działania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialność

Klienci są w centrum działań naszej Spółki. Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, zapewniając Państwu bezpieczeństwo. Do Państwa dyspozycji stawiamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem ubezpieczeniowym.
Nie mniej ważna jest dla nas odpowiedzialność społeczna. Każdego roku angażujemy się w działania na rzecz osób potrzebujących. Promujemy ochronę środowiska i pomagamy zwierzętom zagrożonym wyginięciem.

Mediacje

Dostaliśmy wyróżnienie Komisji Nadzoru Finansowego jako „Spółka przyjazna mediacji”. Jesteśmy otwarci na tę formę wypracowywania kompromisu i polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z naszymi Klientami. Mediacje odbywają się za zgodą obu stron oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora. W 2020 roku doprowadziliśmy do 335 tego rodzaju porozumień.

Pomoc poszkodowanym

Pomagamy osobom najbardziej dotkniętym skutkami wypadków w powrocie do aktywności. Organizujemy specjalistyczną rehabilitację w domach poszkodowanych, a także finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Pomagamy dostosowywać mieszkania do stopnia dysfunkcji. Umożliwiamy opcję kapitalizacji rent, dzięki czemu osoby poszkodowane mogą finansować dowolne działania i inwestycje.

Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza

ico
Ponowne rozpatrzenie reklamacji


  Dozwolone typy plików: jpg, png, pdf, doc, docx, txt, eml

  InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej: „InterRisk”)informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas ... czytaj więcejkonieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przysługuje Państwu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków InterRisk wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez InterRisk oraz c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez e-mail iod@interrisk.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby InterRisk podanym powyżej.
  Zapoznaj się z Obowiązkiem Informacyjnym Administratora Danych Osobowych tutaj

  ico
  Zgłoszenie uwag do obsługi


   Dozwolone typy plików: jpg, png, pdf, doc, docx, txt, eml

   InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej: „InterRisk”)informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas ... czytaj więcejkonieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przysługuje Państwu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków InterRisk wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez InterRisk oraz c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez e-mail iod@interrisk.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby InterRisk podanym powyżej.
   Zapoznaj się z Obowiązkiem Informacyjnym Administratora Danych Osobowych tutaj