Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Bądź mądry przed szkodą

Pogoda nie zawsze sprzyja uprawom. Lepiej się zabezpieczyć. Warto zapewnić sobie wsparcie wiarygodnego partnera. Rolnik, wykupując ubezpieczenie upraw, opłaca 35% składki, a pozostałą część pokrywa dopłata budżetu państwa. Nie ryzykuj utraty płynności finansowej.

Dla kogo?
 • Rolników
 • Przedsiębiorców rolnych
ico
Ubezpieczenie upraw
Ubezpieczenie upraw – dlaczego warto?

Ubezpieczamy:

 • zboża
 • rzepak
 • kukurydzę
 • buraki
 • ziemniaki
 • rośliny strączkowe

Możesz się ubezpieczyć od:

 • gradu
 • ognia
 • przymrozków wiosennych
 • ujemnych skutków przezimowania
 • huraganu
 • deszczu nawalnego
 • pioruna

Co obejmuje ubezpieczenie upraw?

Decydując się na ubezpieczenie upraw, jako rolnik możesz ochronić plon główny, tj. część użytkową roślin uprawnych z danego pola, stanowiącą główny kierunek produkcji, w których powstała szkoda w wyniku wystąpienia ryzyk: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych lub ognia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie upraw?

Ubezpieczenie upraw rolnych od InterRisk pozwala na zabezpieczenie plonów, a tym samym zysków pochodzących z ich sprzedaży. Warto pamiętać, że polisa nie obowiązuje w przypadku szkód wynikających z:

 • działań wojennych, stanu wojennego, wyjątkowego oraz wszelkich aktów terroryzmu;
 • zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
 • winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Ubezpieczonego, lub osób odpowiedzialnych;
 • zaniechania lub rażąco niewłaściwego przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych;
 • opóźnienia zbiorów we właściwym terminie;
 • prowadzenia prac melioracyjnych lub elektryfikacyjnych;
 • działania szkodników lub chorób;
 • zakłócenia w działaniu środków chemicznej ochrony roślin lub nawozów;
 • naturalnego opadania owoców drzew i krzewów owocowych;
 • spalenia się słomy pozostawionej po zbiorze.

 

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Wykupienie polisy upraw rolnych nie jest konieczne, biorąc pod uwagę obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych jest wymagane w przypadku, kiedy rolnicy korzystają z dopłat bezpośrednich. W takiej sytuacji obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenie na co najmniej połowę powierzchni upraw rolnych objętych dofinansowaniem. Innym przypadkiem, jest chęć ubiegania się o kredyt. Wtedy to bank bądź placówka finansowa może zobowiązać rolnika do zakupu stosownej polisy. Sprawdź także:

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia upraw?

Koszt ubezpieczenia upraw uzależnione jest od powierzchni uprawy, gatunku, zakresu oraz miejsca ubezpieczenia. Składka dotowanego ubezpieczenia upraw rolniczych może być pomniejszona nawet o 65% początkowej wartości.

Poszerz zakres swojej ochrony
ico
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w życiu prywatnym

Pokrywamy koszty sądowe, w tym honorarium prawnika, gdy klient:

 • broni własnych interesów w sprawach karnych lub o wykroczenie nieumyślne
 • dochodzi swoich praw za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną czynem niedozwolonym
 • dochodzi roszczeń z tytułu prawa własności, które zostało naruszone bezprawną ingerencją osób trzecich
 • dochodzi roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich
ico
NNW

Bezpieczeństwo i zdrowie to priorytet każdego z nas. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Warto zapewnić sobie i najbliższym ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorobami i ich konsekwencjami. W ramach dostępnego zakresu zapewniamy m.in.: świadczenia w przypadku zdarzeń spowodowanych oparzeniami i odmrożeniami.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Czy świeci słońce czy pada deszcz… Autocasco Wariant Partnerski od InterRisk
3 minuty

Dla pojazdów w tzw. średnim wieku szukamy właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Właściwej czyli takiej, która zapewni nam spokojny sen i zarazem nie zrujnuje naszego portfela.

CZYTAJ DALEJ >
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.
6 minut

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >