Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Ubezpieczenia mienia 

W biznesie ważny jest sprawdzony partner. Daje on wsparcie w bieżącej działalności, zabezpieczając majątek przedsiębiorstwa oraz pozwala skupić się na rozwoju firmy bez obaw o nieprzewidziane zdarzenia. Ubezpieczenie InterRisk obejmuje:

 • ochronę mienia przedsiębiorstwa (budynki, maszyny i urządzenia, środki obrotowe) stanowiące majątek własny przedsiębiorcy, bądź przez niego użytkowane
 • ochronę  mienia w transporcie (cargo)
 • ochronę w procesie budowlano-montażowym (prace, maszyny i narzędzia wykorzystywane w procesie budowy)
 • ochronę ubezpieczeniową maszyn (od szkód mechanicznych i elektrycznych)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

nowoczesna fabryka widok z zewnątrz na budynki

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

W ramach ubezpieczenia InterRisk przejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz czyste straty finansowe, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do obrotu produktem. Ochroną można objąć:

 • OC działalności gospodarczej
 • OC za produkt
 • OC zawodowa
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
 • OC spedytora

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

łyżka koparki oparta o piach

Ubezpieczenie Flot

Eksperci InterRisk przygotują ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Zarekomendują najkorzystniejsze rozwiązania na podstawie wieloletnich doświadczeń.

Flotę pojazdów możesz kompleksowo ubezpieczyć m.in. w zakresie:

 • OC
 • AC
 • Assistance
 • NNW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

auta parkujące w rzędzie

Gwarancje ubezpieczeniowe

Realizujesz kontrakty i zlecenia? Twoi partnerzy biznesowi oczekują zabezpieczenia ich realizacji? W takich sytuacjach możesz liczyć na nasze wsparcie.

O jakie gwarancje możesz się ubiegać?

 • Zapłaty wadium
 • Należytego wykonania kontraktu
 • Zwrotu zaliczki
 • Usunięcia wad i usterek

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ