Ochrona działalności

Odpowiedzialność łatwiej przyjąć ze sprawdzonym i godnym zaufania partnerem. InterRisk oferuje ubezpieczenie działalności gospodarczej. Można również skorzystać z OC zawodowej, zarówno obowiązkowej jak i dobrowolnej, a także odpowiedzialności przewoźnika – krajowego i międzynarodowego oraz spedytora.

Elastyczne podejście i wyspecjalizowana kadra InterRisk umożliwiają przygotowanie ofert ubezpieczenia OC o charakterze niestandardowym, spełniającym zróżnicowane oczekiwania Klientów.

Dla kogo?
  • Osób prawnych
  • Osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą
  • Osób fizycznych z tytułu posiadanego mienia np. właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej
  • Jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. jednostki samorządowe)
Kompleksowa ochrona:
ico
OC działalności gospodarczej

W ramach ubezpieczenia InterRisk przejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz produktem wprowadzonym do obrotu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa) i odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz zbieg tych odpowiedzialności.

Oferta InterRisk to różne zakresy ochrony – od podstawowego (delikt, kontrakt) po rozszerzony o dodatkowe ryzyka OC: m.in. pracodawcy, najemcy, za produkt, czyste straty finansowe, za rzeczy pozostające w pieczy, wzajemną tj. obejmującą roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz za szkody wyrządzone: wskutek emisji substancji niebezpiecznej, niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi, w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, w wyniku prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce.

Ochrona na wniosek klienta może zostać rozszerzona na wypadki poza Polską, także na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub Kanady oraz ich posiadłości.

ico
OC zawodowa (dobrowolna i obowiązkowa)

Ubezpieczenie dla osób, które wykonują zawody wymagające dużej specjalizacji, posiadania odpowiednich uprawnień i niosące ryzyko wyrządzenia znacznych szkód, np. OC architekta, projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

Ochrona na wniosek klienta może zostać rozszerzona na wypadki  na terytorium Unii Europejskiej.

Oferta ubezpieczeń zawodowych InterRisk obejmuje również szeroką paletę ubezpieczeń obowiązkowych, m.in. ubezpieczenie OC brokera, agenta, pośrednika w obrocie nieruchomości, zarządcę nieruchomości i wiele innych.

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej określany jest na podstawie stosownych rozporządzeń Ministra Finansów zgodnie z delegacją ustawową.

ico
OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie dla zawodowych przewoźników, którzy transportują towary na terenie Polski i za granicą.

Ochrona obejmuje:

  • szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym. Szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 ustawy o prawie przewozowym.
  • szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym. Szkody rzeczowe polegające na całkowitym lub częściowym zaginięciu towaru bądź jego uszkodzeniu, zgodnie z art. 23 ust 1 – 4 Konwencji CMR.
ico
OC spedytora

Ubezpieczenie dla firm wykonujących zawodowo usługi spedycyjne w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Ochrona obejmuje:

  • szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, np. składowanie przesyłek towarowych, rozpakowanie i przepakowanie, załadunek i rozładunek przesyłek oraz inne czynności związane z usługami spedycyjnymi.

 

#UczymyUbezpieczeń
Ogólne
Ubezpieczenia szkolne dla wymagających

Każdy rodzic wie, jak istotna jest ochrona dzieci przed niespodziewanymi zdarzeniami. Co więcej, sytuacji, w których przydatne może okazać się ubezpieczenie, jest bardzo wiele. Jak więc znaleźć produkt, który będzie obejmował zakresem właśnie to, na czym nam zależy?

CZYTAJ DALEJ >
Ogólne
Ubezpieczenia online – dlaczego warto z nich skorzystać?

Zakupy online to już codzienność, a dla wielu użytkowników to źródło komfortu i oszczędności czasu. Okazuje się, że nawet w branży ubezpieczeń jest wiele udogodnień, dzięki czemu ten temat przestaje być trudną i niezrozumiałą formalnością. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z oferty polis online

CZYTAJ DALEJ >
Ogólne
Likwidacja szkody w InterRisk? Nic prostszego!

Dowiedz się jak w szybki i wygodni sposób zgłosić szkodę oraz jak przebiega proces likwidacji.

CZYTAJ DALEJ >