Ocen strone

1

2

3

Wsparcie doświadczonego partnera

Oferujemy różnorodne produkty ubezpieczenia mienia skutecznie chroniące firmę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Dzięki odpowiednio dobranemu rodzajowi ubezpieczenia i jego zakresowi, możliwe jest otrzymanie rekompensaty za poniesione straty. Nasza oferta obejmuje ubezpieczenia od pożaru, kradzieży i włamania, zdarzeń atmosferycznych oraz uszkodzeń technicznych. W razie wystąpienia takich zdarzeń ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie, umożliwiając szybką odbudowę lub naprawę mienia. Nasze elastyczne podejście i indywidualne dopasowanie produktów do potrzeb klienta sprawiają, że możemy zapewnić kompleksową ochronę i minimalizację strat dla firm.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji
Co obejmuje ochrona:
ico
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy strat w mieniu przedsiębiorcy powstałych w wyniku działania ognia i pozostałych zdarzeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

ico
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ochrona ubezpieczeniowa majątku firmy przed skutkami kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

ico
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy uszkodzenia oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego budynków i lokali, a także luster, neonów, tablic reklamowych, markiz i witraży.

ico
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy materialnych strat w mieniu powstałych wskutek wszelkich nienazwanych zdarzeń losowych, jednak z zachowaniem wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ico
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych wynikłych m. in. z ich eksploatacji, błędów w obsłudze, wad konstrukcyjnych i materiałowych.

ico
Ubezpieczenie od utraty zysku

Uzupełnienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, lub ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń zawieranym w formie klauzuli dodatkowej.

Ubezpieczenie od utraty zysku to ochrona na wypadek strat finansowych powstałych w następstwie szkody materialnej w ubezpieczonym w InterRisk mieniu przedsiębiorcy. W ramach ubezpieczenia od utraty zysku InterRisk zapewnia wyrównanie strat powstałych w wyniku utraty zysku brutto, konieczności ponoszenia kosztów stałych (np. czynsze, wynagrodzenia) czy dodatkowych kosztów związanych z kontynuowaniem działalności.

Dowiedz się więcej

ico
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy sprzętu elektronicznego zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego, nośników danych oraz kosztów dodatkowych wynikających z konieczności kontynuowania działalności w następstwie szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

ico
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany wykorzystywane przy realizacji prac budowlanych i/lub montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wszelkich nienazwanych zdarzeń losowych, jednak z zachowaniem wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ico
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa procesu budowlano-montażowego, w tym prowadzonych prac, materiałów oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy z możliwością rozszerzenia o Odpowiedzialność Cywilną

czy o utratę przyszłego zysku Inwestora spowodowaną  szkodą materialną w realizowanym kontrakcie objętą ubezpieczeniem InterRisk.

Dowiedz się więcej

ico
Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy strat w przewożonym mieniu powstałych wskutek zdarzeń losowych określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w tym wypadku, któremu uległ środek transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w przewożonym mieniu powstałe w transporcie krajowym i międzynarodowym, a także w transporcie własnym i zawodowym (obcym). Może obejmować również szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku.

Dowiedz się więcej

ico
Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego wymienionego w umowie ubezpieczenia.

Co to jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia to ważna forma ochrony przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Obejmuje ono różne rodzaje ryzyka, takie jak pożar, kradzież z włamaniem, stłuczenie, uszkodzenia maszyn i urządzeń, a nawet straty finansowe związane z utratą zysku. Każdy rodzaj ubezpieczenia mienia ma określony zakres i warunki, które należy dopasować do indywidualnych potrzeb firmy. Ubezpieczenie majątkowe firmy to inwestycja w bezpieczeństwo i kontynuację działalności w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

 

Co pokrywa ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie korporacyjne to forma ochrony, która pokrywa szereg różnych ryzyk i strat związanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami. Dzięki polisie przedsiębiorcy mają pewność, że otrzymają odpowiednią rekompensatę. Odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa minimalizuje ryzyko finansowe.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia?

Koszt ubezpieczenia mienia uzależniony jest od wielu czynników i jest indywidualnie wyceniany dla każdej firmy. Faktory takie jak rodzaj mienia, jego wartość, lokalizacja i stopień ryzyka wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej. Aby zapewnić swojej firmie i pracownikom dostateczną ochronę, warto wykupić także:

 

Dlaczego warto ubezpieczyć mienie firmy?

Ubezpieczenie majątkowe dla firm ma wiele zalet i korzyści dla przedsiębiorcy. Zapewnia finansową ochronę przed stratami wynikającymi z nieprzewidzianych zdarzeń, co minimalizuje przestoje w działalności firmy. Dodatkowo, posiadanie ubezpieczenia buduje zaufanie klientów i pozytywny wizerunek firmy. Chroni inwestycje i zabezpiecza kapitał firmy. Spełnienie wymogów prawnych lub umownych to także istotny argument przemawiający za zakupem polisy ubezpieczenia majątku. Ubezpieczenie mienia firmowego daje przede wszystkim przedsiębiorcy spokój umysłu, pozwalając skupić się na rozwoju biznesu z pewnością, że w razie szkody, firma jest odpowiednio zabezpieczona.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Czy świeci słońce czy pada deszcz… Autocasco Wariant Partnerski od InterRisk
3 minuty

Dla pojazdów w tzw. średnim wieku szukamy właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Właściwej czyli takiej, która zapewni nam spokojny sen i zarazem nie zrujnuje naszego portfela.

CZYTAJ DALEJ >
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.
6 minut

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >