Ocen strone

1

2

3

Wsparcie doświadczonego partnera

Wachlarz produktów chroni mienie firmy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Odpowiednio dobrany rodzaj ubezpieczenia i jego zakres zapewni rekompensatę poniesionych strat.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji
Co obejmuje ochrona:
ico
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy strat w mieniu przedsiębiorcy powstałych w wyniku działania ognia i pozostałych zdarzeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

ico
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ochrona ubezpieczeniowa majątku firmy przed skutkami kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

ico
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy uszkodzenia oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego budynków i lokali, a także luster, neonów, tablic reklamowych, markiz i witraży.

ico
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy materialnych strat w mieniu powstałych wskutek wszelkich nienazwanych zdarzeń losowych, jednak z zachowaniem wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ico
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych wynikłych m. in. z ich eksploatacji, błędów w obsłudze, wad konstrukcyjnych i materiałowych.

ico
Ubezpieczenie od utraty zysku

Uzupełnienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, lub ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń zawieranym w formie klauzuli dodatkowej.

Ubezpieczenie od utraty zysku to ochrona na wypadek strat finansowych powstałych w następstwie szkody materialnej w ubezpieczonym w InterRisk mieniu przedsiębiorcy. W ramach ubezpieczenia od utraty zysku InterRisk zapewnia wyrównanie strat powstałych w wyniku utraty zysku brutto, konieczności ponoszenia kosztów stałych (np. czynsze, wynagrodzenia) czy dodatkowych kosztów związanych z kontynuowaniem działalności.

ico
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy sprzętu elektronicznego zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego, nośników danych oraz kosztów dodatkowych wynikających z konieczności kontynuowania działalności w następstwie szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

ico
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany wykorzystywane przy realizacji prac budowlanych i/lub montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wszelkich nienazwanych zdarzeń losowych, jednak z zachowaniem wyłączeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ico
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa procesu budowlano-montażowego, w tym prowadzonych prac, materiałów oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy z możliwością rozszerzenia o Odpowiedzialność Cywilną

czy o utratę przyszłego zysku Inwestora spowodowaną  szkodą materialną w realizowanym kontrakcie objętą ubezpieczeniem InterRisk.

ico
Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy strat w przewożonym mieniu powstałych wskutek zdarzeń losowych określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w tym wypadku, któremu uległ środek transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w przewożonym mieniu powstałe w transporcie krajowym i międzynarodowym, a także w transporcie własnym i zawodowym (obcym). Może obejmować również szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku.

ico
Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w mieniu w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego wymienionego w umowie ubezpieczenia.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Ubezpieczenie OC – co obejmuje i dlaczego jest tak ważne?
5 minut

InterRisk, w oparciu o nowe technologie, stworzył rozwiązania w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

CZYTAJ DALEJ >
Ogólne
Klient w centrum uwagi – ubezpieczenia NNW odNOWA i Puls Pracownika w nowoczesnej odsłonie
8 minut

InterRisk, w oparciu o nowe technologie, stworzył rozwiązania w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Hejt Stop! InterRisk z opcją wsparcia
5 minut

InterRisk w ramach dobrze znanego na rynku ubezpieczenia szkolnego EDU Plus, oferuje opcję Hejt Stop. Pomożemy szybko i odpowiednio zareagować, organizując dla dziecka wsparcie psychologiczne, prawne oraz informatyczne.

CZYTAJ DALEJ >