Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie maszyn budowlanych chroni Przedsiębiorcę przed wszelkimi szkodami materialnymi, które wynikają z nagłych i niespodziewanych zdarzeń. Polisa ta, ma na celu pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem, naprawą, wymianą lub ponownym zakupem maszyn i urządzeń budowlanych, które zostały zniszczone, uszkodzone lub skradzione. Wybierając InterRisk, zyskujesz gwarancję, że nieprzewidziana usterka nie spowoduje przestoju w Twojej firmie.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie maszyn budowlanych?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych obejmuje ochronę ich, a także sprzętu wykorzystywanego na terenie budowy lub montażu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wartości ubezpieczonego mienia i deklarowana przez Ubezpieczającego. Każdy przedmiot ubezpieczenia posiada oddzielną deklarowaną sumę, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i umożliwia pokrycie kosztów naprawy lub odbudowy w przypadku ich uszkodzenia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie maszyn budowlanych?

Ubezpieczenie maszyn budowlanych nie obejmuje prototypów, starszych maszyn, maszyn pływających oraz pojazdów zarejestrowanych. Ograniczenia ochrony dotyczą winy umyślnej, działań wojennych, skażenia środowiska, awarii, normalnego zużycia i kradzieży bez włamania.

 

Czy ubezpieczenie maszyn budowlanych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie sprzętu budowlanego nie jest prawnie obowiązkowe, ale zalecane dla właścicieli i operatorów maszyn budowlanych. Chroni ono przed ryzykiem szkód i utraty spowodowanych różnymi czynnikami, takimi jak awarie, kradzieże, uszkodzenia czy wypadki. Ubezpieczenie narzędzi budowlanych daje pewność finansową i ochronę przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami, co może mieć istotne znaczenie dla działalności budowlanej.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia maszyn budowlanych?

Koszt ubezpieczenia maszyn budowlanych może się różnić w zależności od ich wartości, rodzaju i stanu technicznego oraz zakresu ochrony. Innymi słowy, koszt polisy będzie zależał od konkretnych warunków i potrzeb klienta. Jeśli jako przedsiębiorca zdecydujesz się na wykupienie innych produktów ubezpieczeniowych, takich jak m.in.:

koszt polisy również ulegnie zmianie.

#UczymyUbezpieczeń
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczneMałe i średnie przedsiębiorstwa
Zmiany w OWU w zakresie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)
3 minuty

Jednym z tematów, który chcemy dziś poruszyć są zmodyfikowane zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-montażowych, które zostały wprowadzone w InterRisk. Wyjaśniamy, co się zmieniło i jaki był cel tych zmian.

CZYTAJ DALEJ >
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczne
Nowe ubezpieczenie Dom Max dla Ciebie i Twojego zwierzaka
3 minuty

Decydując, gdzie najlepiej ubezpieczyć mieszkanie, warto zwrócić uwagę na oferty, które obejmują kompleksową ochronę, w tym pokrycie szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Tego rodzaju ubezpieczenie jest szczególnie ważne dla właścicieli zwierząt domowych. Nowe ubezpieczenie Dom Max to pakiet, który zapewnia ochronę zarówno dla Ciebie, jak i Twojego zwierzaka.

CZYTAJ DALEJ >
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczne
Dobra pogoda dla OZE. InterRisk promuje polską transformację energetyczną.
9 minut

W InterRisk powstał program
Eko-Risk, w którym określiliśmy kluczowe rynki „zielonej transformacji” i procesy, które chcemy w nich ubezpieczać. Specjalna oferta produktów InterRisk będzie promować polską transformację energetyczną.

CZYTAJ DALEJ >