Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Ubezpieczenie od zalania ochroni Twoje mieszkanie znajdujące się nawet na ostatnim piętrze w kilkukondygnacyjnym budynku. Masz fantastyczne relacje z sąsiadami i nie chciałbyś tego zmieniać przez problemy np. z pękniętym wężykiem w Twojej pralce i zalaniem ich świeżo wyremontowanego mieszkania. Zapewnij sobie ochronę dzięki polisie Bezpieczny Dom w InterRisk.

Dla kogo?
  • Posiadaczy domów i mieszkań ceniących komfort w przystępnej cenie
  • Najemców i osób wynajmujących mieszkania
  • Właścicieli domów w trakcie budowy
ico
Bezpieczny Dom w InterRisk – dlaczego warto wybrać?

Ubezpieczymy nie tylko budynki i lokale mieszkalne, ale również ruchomości domowe i stałe elementy, takie jak meble w zabudowie wraz ze sprzętem AGD, szafy wnękowe, elementy zabudowy wewnętrznej, np. kominki i piece.

Ochroną można objąć także m.in.:

  • budynki niemieszkalne
  • budowle znajdujące się na posesji
  • elementy szklane od stłuczenia
  • sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny od wybranych ryzyk
  • OC w życiu prywatnym

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom oferowane przez InterRisk to kompleksowy pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Zapewnia ochronę przed szkodami wynikającymi z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, stałych elementów, budynków niemieszkalnych (łącznie z garażami) oraz budowli wskutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar czy kradzież z włamaniem lub rabunkiem. Obejmuje również OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a także Home Assistance – organizację i pokrycie kosztów pomocy w sytuacjach awaryjnych. Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia/gwarancyjna oraz limity wskazane w OWU w odniesieniu do poszczególnych ryzyk.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od zalania i innych zdarzeń losowych?

Ubezpieczeniu od zalania nie podlegają szkody powstałe wskutek innych ryzyk niż te wyraźnie określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, takie jak np. kradzież zwykła, czy szkody wyrządzone przez zwierzęta. Dodatkowo, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, które zostały umyślnie spowodowane przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Szkody związane z działalnością górniczą, brakiem konserwacji budynku, czy nawet utratą gotówki podczas transportu także nie są objęte tym ubezpieczeniem. Ochroną nie jest objęte mienie ruchome takie jak: rzeczy o charakterze zabytkowym, artystycznym, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie. Warto dokładnie zrozumieć te wyłączenia, aby podjąć świadomą decyzję o zakupie ubezpieczenia od zdarzeń losowych, uwzględniając indywidualne potrzeby i sytuację.

Czy ubezpieczenie od zalania i innych zdarzeń losowych jest obowiązkowe?

Mimo że ubezpieczenie od zdarzeń losowych nie jest prawnie wymagane, może stanowić wartościową formę ochrony dla właścicieli nieruchomości, przy pokryciu kosztów napraw i odnowy mienia w przypadku np. pożaru, wychuchu, zalania lub powodzi. Szkody te mogą być kosztowne i wpłynąć negatywnie na stan finansowy właściciela, dlatego też wiele osób decyduje się na zakup takiego ubezpieczenia, aby zabezpieczyć się przed nieprzyjemnymi sytuacjami.

Ile kosztuje ubezpieczenie od zalania i innych zdarzeń losowych?

Koszt ubezpieczenia od zalania może znacznie się różnić w zależności od wielu czynników. Cena zależy zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia oraz indywidualnych cech nieruchomości, takich jak lokalizacja, rodzaj budynku, jego wiek, wartość mienia oraz ryzyko wystąpienia zalania. Dla zapewnienia kompleksowej ochrony swojej nieruchomości warto zakupić polisę ubezpieczenia mieszkania czy też domu.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >