Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Puls to nowoczesne rozwiązanie dla właścicieli firm. To jedyne na rynku grupowe ubezpieczenie łączące najważniejsze dla pracowników obszary, czyli zdrowie, majątek, a także ryzyka finansowe, na które narażony jest pracodawca.

W skład ubezpieczenia wchodzą cztery moduły: Puls Zdrowia, Puls Firmy, Puls Pracownika, Puls Majątku. Zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Pulsy łączą korzyści finansowe dla pracodawców oraz są elementem sytemu motywacyjnego dla pracowników.

Puls Zdrowia

Opieka zdrowotna w prywatnych placówkach medycznych dla pracowników i członków rodzin. Gwarantujemy:

 • szeroki zakres specjalistów
 • refundację kosztów leczenia w wybranej placówce
 • Elektroniczną Platformę do Medycyny Pracy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

telewizyta lekarska lekarz na ekranie laptopa, dłonie pacjenta trzymające termometr, leki leżące na laptopie

Puls Firmy

Pomożemy w pokryciu kosztów świadczeń pracowniczych wynikających z kodeksu pracy, w tym:

 • odprawy emerytalno-rentowej
 • dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników
 • urlopu okolicznościowego pracowników

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

grupa osób w biurze

Puls Pracownika

Ubezpieczenie pracownika oraz członków rodziny od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres ochrony można poszerzyć m.in. o składniki ubezpieczenia:

 • PRACA – dodatkowe świadczenia w związku z wypadkiem przy pracy oraz utratą pracy
 • CHOROBA – świadczenia związane z chorobami pracownika zdiagnozowanymi w okresie ubezpieczenia
 • POMOC MEDYCZNA – assistance medyczny, telemedycyna, a także wsparcie specjalistów krajowych i zagranicznych po zdiagnozowaniu poważnej choroby

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

dwie kobiety idące i rozmawiające na firmowym korytarzu

Puls Majątku

Zapewnia ochronę prywatnego majątku pracownika w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W ramach jednej polisy można ubezpieczyć m.in:

 • Mienie – dom, mieszkanie, budynek gospodarczy, budowle, pomieszczenia gospodarcze, mienie ruchome, wyposażenie zamontowane w domu
 • Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym – zabezpiecz się przed roszczeniami osób, którym Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę
 • Sprzęt Domowy – ochroną objęty jest sprzęt RTV/AGD uszkodzony wskutek awarii po zakończeniu gwarancji producenta

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Puls Przewoźnika

Ubezpieczenie OC zawodowej dla przewoźnika drogowego ubiegającego się lub dysponującego ważną licencją/zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób. Zapewnia kompleksową ochronę:

 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym
 • OC spedytora
 • Cargo

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ