Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Puls, nasze nowoczesne rozwiązanie dla właścicieli firm to unikalne na rynku ubezpieczenie grupowe, które łączy najważniejsze dla pracowników obszary – zdrowie, majątek oraz ryzyka finansowe, na które narażony jest pracodawca. W skład ubezpieczenia grupowego pracowników, wchodzi pięć modułów: Puls Zdrowia, Puls Firmy, Puls Pracownika, Puls Majątku, Puls Przewoźnika. Zapewniają one kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Pulsy łączą korzyści finansowe dla pracodawców oraz są elementem systemu motywacyjnego, stanowiąc doskonałe, dodatkowe ubezpieczenie pracownika.

Puls Zdrowia

Opieka zdrowotna w prywatnych placówkach medycznych dla pracowników i ich rodzin stanowi doskonałe uzupełnienie standardowej opieki zdrowotnej dostępnej w publicznym systemie. Ubezpieczenia medyczne dla pracowników to nie tylko wsparcie dla ich zdrowia, ale również konkretne korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa, podnoszące jego atrakcyjność jako pracodawcy. W ramach ubezpieczenia pracowniczego gwarantujemy:

 • szeroki zakres specjalistów
 • refundację kosztów leczenia w wybranej placówce
 • Elektroniczną Platformę do Medycyny Pracy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

telewizyta lekarska lekarz na ekranie laptopa, dłonie pacjenta trzymające termometr, leki leżące na laptopie

Puls Firmy

Wsparcie pracowników w różnych aspektach ich życia zawodowego jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów, ale też inwestycją w zadowolenie i lojalność zespołu. Ubezpieczenie office assistance zapewnia kompleksową pomoc w zakresie pokrycia kosztów świadczeń pracowniczych, dzięki której przedsiębiorstwo może skupić się na swoich kluczowych działaniach, mając pewność, że sprawy pracowników są odpowiednio załatwione. Decydując się na polisy grupowe, zyskujesz:

 • odprawy emerytalno-rentowej
 • dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników
 • urlopu okolicznościowego pracowników

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

grupa osób w biurze

Puls Pracownika

Ubezpieczenie pracownika to podstawowe narzędzie zabezpieczenia jego dobrobytu oraz spokoju ducha. Współczesne rozwiązania ubezpieczeniowe oferują jednak znacznie więcej niż podstawowa ochrona. Obejmują wsparcie nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również w codziennych trudnościach oraz w starannym dbaniu o zdrowie. Oto niektóre z możliwości poszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 • PRACA – dodatkowe świadczenia w związku z wypadkiem przy pracy oraz utratą pracy;
 • CHOROBA – świadczenia związane z chorobami pracownika zdiagnozowanymi w okresie ubezpieczenia;
 • BLISCY – ochrona współmałżonka lub partnera życiowego Pracownika w razie nieszczęśliwego wypadku;
 • DZIECKO – szeroka ochrona dzieci Pracownika, alternatywa dla tzw. ubezpieczenia szkolnego;
 • PODRÓŻ – pokrycie kosztów leczenia  i assistance w razie zdarzeń w trakcie pobytu Pracownika za granicą;
 • POMOC MEDYCZNA – assistance medyczny, telemedycyna, a także wsparcie specjalistów krajowych i zagranicznych po zdiagnozowaniu poważnej choroby;
 • POMOC PRAWNA – wsparcie w postaci asysty prawnej oraz koszty reprezentacji interesów prawnych Pracownika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

dwie kobiety idące i rozmawiające na firmowym korytarzu

Puls Majątku

Ubezpieczenie grupowe w pracy to nie tylko zabezpieczenie zdrowia czy życia, ale także wszechstronna ochrona prywatnego majątku pracownika. Współczesne ryzyka związane z codziennym życiem, takie jak pożary, włamania czy różnego rodzaju awarie, mogą narazić nas na poważne straty finansowe. Dzięki dodatkowym ubezpieczeniom grupowym można minimalizować tego typu zagrożenia. Oto co można objąć ochroną w ramach jednej polisy:

 • Mienie – dom, mieszkanie, budynek gospodarczy, budowle, pomieszczenia gospodarcze, mienie ruchome, wyposażenie zamontowane w domu;
 • Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym – zabezpiecz się przed roszczeniami osób, którym Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę;
 • Sprzęt Domowy – ochroną objęty jest sprzęt RTV/AGD uszkodzony wskutek awarii po zakończeniu gwarancji producenta;
 • Asystent Domowy – organizacja i pokrycie kosztów usług assistance dla domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Puls Przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika to kluczowy element w prowadzeniu działalności w sektorze transportowym. Zarówno dla firm świadczących usługi przewozu towarów, jak i osób, odpowiednie ubezpieczenie zbiorowe w pracy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale też formą zabezpieczenia przed potencjalnymi stratami finansowymi w wyniku różnorodnych ryzyk związanych z branżą transportową. Zapewnia ono kompleksową ochronę:

 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym
 • OC spedytora
 • Cargo

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ