Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Ubezpieczenia obowiązkowe

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego jest zobowiązany przepisami prawa do posiadania ubezpieczenia:

 • Obowiązkowego budynków w gospodarstwie rolnym
 • Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

dom na wsi pośród pól

Agro Pakiet

To kompleksowe, dobrowolne ubezpieczenie majątku, dzięki któremu możesz objąć ochroną.

 • zwierzęta gospodarskie
 • zapasy i materiały
 • ruchomości domowe
 • sprzęt rolniczy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

dziecko karmiące krowy

Agrocasco

Pakiet Agrocasco daje możliwość ubezpieczenia maszyn rolniczych służących do prowadzenia działalności rolniczej i produkcyjnej w sektorze rolnym, w tym do prac ogrodniczych i leśnych. Oferowany zakres ubezpieczenia:

 • Agrocasco – ubezpieczenie pojazdów rolniczych przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia i utraty
 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Ochrona Prawna

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

maszyny rolnicze na polu w trakcie żniw

NNW

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą ryzyko chorób i urazów niespotykanych w innych dziedzinach, dlatego warto zadbać o właściwą ochronę.

Zapewniamy:

 • 24-godzinną ochronę na całym świecie
 • 3 warianty sum ubezpieczenia do wyboru
 • objęcie ubezpieczeniem również rodziny rolnika

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ojciec i syn podlewający razem kwiaty dużą konewką

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw jest istotne zarówno dla rolnika, jak i przedsiębiorców rolnych, ponieważ pomaga utrzymać płynność finansową.

Wykupując ubezpieczenie upraw, opłacasz 35% składki. Pozostałą część pokrywa dopłata z budżetu państwa.

Aby spełnić obowiązek, powinieneś ubezpieczyć minimum 50% upraw od co najmniej jednego ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

pole młodej kukurydzy