Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Zabezpiecz środki na świadczenia pracownicze

Pracodawco ubezpiecz siebie i ogranicz ryzyka finansowe, na które jesteś narażony jako pracodawca. Wybierz kompletną ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie Puls Firmy – dla kogo?
 • Firm zatrudniających minimum 20 pracowników
ico
Puls Firmy
Co obejmuje ubezpieczenie Puls Firmy?

Z Pulsem Firmy pracodawca może pokryć koszty świadczeń pracowniczych, do których jest zobowiązany w ramach przepisów: Kodeksu Pracy, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy poprzez wybór:

 • Ubezpieczenia odprawy emerytalno-rentowej
 • Ubezpieczenia odprawy pośmiertnej
 • Ubezpieczenia dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników
 • Ubezpieczenia urlopu okolicznościowego pracowników
 • Ubezpieczenia office assistance

Puls Firmy to kompleksowa ochrona przed niespodziewanymi kosztami i wydatkami związanymi z przepisami pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz organizacją nieobecności w pracy. To narzędzie zapewnia wsparcie finansowe i organizacyjne, chroniąc zarówno pracowników, jak i pracodawców przed ryzykiem związanym z przestrzeganiem przepisów i zapewnieniem odpowiednich warunków pracy.

Jakie świadczenia oferuje Puls Firmy?

Ubezpieczenie Puls Firmy obejmuje:

 • ubezpieczenie odprawy emerytalno-rentowej – zapewnia wsparcie finansowe pracownikom w przypadku odejścia z pracy w formie odprawy emerytalnej lub rentowej, do maksymalnej kwoty 8 000 zł;
 • ubezpieczenie odprawy pośmiertnej – pomaga rodzinom pracowników pokryć koszty związane z nagłym zgonem pracownika, również do kwoty 8 000 zł;
 • ubezpieczenie dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników – pracodawcy mogą oferować wsparcie finansowe na zakup okularów pracownikom, z limitem do 250 zł;
 • ubezpieczenie urlopu okolicznościowego pracowników – zapewnia środki na pokrycie kosztów urlopów okolicznościowych pracowników, do limitu 1 050 zł;
 • ubezpieczenie office assistance – obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów wybranych usług assistance niezbędnych do funkcjonowania biura.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie grupowe nie jest prawnie wymagane. Jego posiadanie stanowi jednak znaczącą wartość dodaną dla Twojej firmy. Przyczynia się to do budowania zadowolenia i zaangażowania pracowników, ogranicza koszty związane ze świadczeniami pracowniczymi a także zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy.

Ile kosztuje ubezpieczenie Puls Firmy?

Koszt ubezpieczenia zależy od zakresu ochrony, wybranego wariantu ubezpieczenia, okresu trwania, sumy ubezpieczenia oraz liczby pracowników. Dokładną cenę uzyskasz, kontaktując się z naszym agentem ubezpieczeniowym, który dostosuje ofertę do konkretnych potrzeb i oceny ryzyka.

Dokumenty związane z produktem
#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Czy świeci słońce czy pada deszcz… Autocasco Wariant Partnerski od InterRisk
3 minuty

Dla pojazdów w tzw. średnim wieku szukamy właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Właściwej czyli takiej, która zapewni nam spokojny sen i zarazem nie zrujnuje naszego portfela.

CZYTAJ DALEJ >
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.
6 minut

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >