Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Aktualności

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

laptop i gazety

Historia

Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo–Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 30 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. Działamy na polskim rynku nieprzerwanie od 1993 roku i jesteśmy jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych.

Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności proponujemy Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

otwarta książka leżąca na rzędzie książek

Władze

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Akcjonariusz
szachownica czarny goniec z towarzystwie białych figur

Ład korporacyjny

Zarząd InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w zakresie swoich kompetencji deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

waga szalkowa, książki i młotek sędziowski

Informacje finansowe

Wynik InterRisk za 2022 w tys. zł

Składka przypisana brutto: 1 569,2 mln zł

Wynik finansowy brutto: 74,8 mln zł

Kwota dopuszczonych środków własnych ogółem na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności: 519,5 mln zł

Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR): 342,4 mln zł

Wskaźnik dopuszczonych środków własnych do SCR 151,7%

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

kalkulator długopis i rzędy liczb wydrukowane na kartce

Informacje dla Akcjonariuszy

 

 

 

 

 

ZALOGUJ SIĘ

logo VIG

Informacja o realizacji strategii podatkowej

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >
Aktualności
Rekordowy ORLEN Copernicus Cup. InterRisk mecenasem sportu.
4 minuty

6 lutego br. Arena Toruń zgromadziła fanów lekkiej atletyki na jubileuszowej 10. już edycji mityngu ORLEN Copernicus Cup. Gwiazdą imprezy okazała się Ewa Swoboda, która osiągnęła najlepszy wynik na świecie w tym sezonie. InterRisk był Partnerem tego wydarzenia.

CZYTAJ DALEJ >
InterRisk promuje szlachetną ideę krwiodawstwa w Polsce
4 minuty

InterRisk od wielu lat wspiera działalność Stowarzyszenia Ultrakrew. Od momentu uczestnictwa w pierwszej akcji w 2017 roku, spółka zaangażowała się w zbiórki krwi połączone z imprezami biegowymi, jak i szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy w Oddziałach InterRisk w całej Polsce. Jako firma z branży finansowej budujemy naszą tożsamość ukierunkowaną na pomoc innym.

CZYTAJ DALEJ >
InterRisk wśród uczestników spotkania z GDDKiA
7 minut

12 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w którym udział wzięli wykonawcy kontraktów, przedstawiciele rynku finansowego, w tym Polska Izba Ubezpieczeń. W spotkaniu uczestniczyła również Joanna Domańska Przewodnicząca Podkomisji Gwarancji PIU i Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych InterRisk.

CZYTAJ DALEJ >