Ocen strone

1

2

3

Informacja o realizacji strategii podatkowej

Działalność InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group opiera się na wartościach uczciwości i rzetelności w zarządzaniu podatkami. Spółka przestrzega przepisów podatkowych i interpretuje je uwzględniając literalną treść przepisów prawa jak i stanowiska prezentowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz judykaturę.

Jako podatnik InterRisk jest świadoma i w pełni respektuje społeczną odpowiedzialność swojej działalności, w tym obowiązek płacenia podatków w Polsce, który stanowi istotny wkład w sytuację gospodarczą i społeczną Polski.

Rzetelne stosowanie przepisów prawa podatkowego jest istotnym elementem długofalowej strategii budowania bezpieczeństwa finansowego Spółki oraz jej reputacji, jako jednostki zaufania publicznego.