Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie all risk to kompleksowa ochrona przed szkodami wynikającymi z różnych zdarzeń losowych. Gwarantuje odszkodowanie za straty w mieniu objętym umową ubezpieczenia. Obejmuje szeroki zakres ryzyk i stanowi wszechstronną polisę ubezpieczeniową.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie all risk?

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie będące własnością Ubezpieczającego, mienie osób trzecich oraz mienie pracownicze, które jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego i ustalana oddzielnie dla różnych kategorii mienia objętego ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk odpowiada za poniesione i udokumentowane koszty związane z ratowaniem mienia, zapobieżeniem szkodzie, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie oraz odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej, w granicach sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie all risk?

Ubezpieczenie all risk nie obejmuje budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, mienia znajdującego się w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, oraz mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, kolekcjonerskim, dzieł sztuki i antyków. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczą także szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczającego, działaniami wojennymi, sabotażem, działaniem energii jądrowej, kradzieżą bez znamion włamania czy rabunku, korozją, naturalnym zużyciem, oraz pęknięciem, odbarwieniem lub odpadnięciem części ubezpieczonych przedmiotów, chyba że wynikają one z objętego ochroną zdarzenia losowego.

 

Czy ubezpieczenie all risk jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nie jest obowiązkowe. Jest to dobrowolna polisa dająca dodatkową ochronę przed szkodami na mieniu. Decyzja o zakupie tego rodzaju ubezpieczenia zależy od potrzeb i preferencji Ubezpieczającego. Ubezpieczenie All Risk może być szczególnie atrakcyjne dla osób posiadających cenne mienie lub prowadzących działalność gospodarczą, gdzie ryzyko wystąpienia szkód jest większe.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia all risk?

Koszt ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zależy od różnych czynników, takich jak jego wartość, rodzaj działalności, ryzyko związane z branżą i lokalizacją, a także zakres ochrony wybrany przez Ubezpieczającego. Większa wartość mienia oraz większe ryzyko szkód mogą skutkować wyższą składką ubezpieczeniową. Składka ubezpieczenia może dodatkowo zwiększyć się, jeśli wybierzesz dodatkowo:

#UczymyUbezpieczeń
OgólneUbezpieczenie samochodu
Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze – porady.
4 minuty

Ubezpieczenie nie uchroni przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem, ale pomoże w zrekompensowaniu szkód.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Zmiany, zmiany, zmiany…. Co nowego w Pakiet Auto+
3 minuty

Najnowsza oferta InterRisk w autocasco umożliwia ubezpieczenie pojazdów aż do 20 roku eksploatacji, a dwa nowe warianty – Mini i Kosztorysowy, czynią naszą ofertę na tyle uniwersalną, że każdy klient znajdzie opcję ochrony odpowiednią dla siebie.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenia szkolne dla nastolatków. Czego potrzebują starsi uczniowie?
3 minuty
CZYTAJ DALEJ >