Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie cargo to forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje szkody powstałe w mieniu w wyniku ryzyka transportowego, określonego w umowie ubezpieczenia.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie transportowe obejmuje mienie, które jest przewożone za pomocą jednego lub wielu środków transportu. Suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wniosku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i może być oddzielnie określana dla każdego środka transportu, rodzaju transportu (np. własny transport, transport zawodowy) lub dla różnych rodzajów ubezpieczonego mienia (ładunków). Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk za wszystkie szkody, które mogą powstać na pojedynczym środku transportu z jednego zdarzenia lub podczas przejściowego składowania/magazynowania w jednej lokalizacji w okresie ubezpieczenia w trakcie zwykłych czynności transportowych.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczenie mienia w transporcie nie obejmuje w szczególności zwłok lub szczątków zwłok ludzkich, żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych, dzieł sztuki, dokumentów, modeli, prototypów, wartości pieniężnych, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, mienia przewożonego jako bagaż podręczny, mienia uszkodzonego, niesprawnego, zdekompletowanego, przeterminowanego, mienia przeznaczonego do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego, mienia używanego, ładunków przewożonych na pokładzie statku, ładunków ponadnormatywnych, przesyłek pocztowych oraz odpadów. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej obejmują również szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, działań wojennych, aktów terroru, reakcji jądrowej, skażenia lub zanieczyszczenia środowiska, braku lub niedostatecznego opakowania, lub oznakowania mienia, opóźnienia w przewozie, udzielenia błędnych informacji, użycia niewłaściwego środka transportu oraz prowadzenia transportu pod wpływem substancji odurzających.

 

Czy ubezpieczenie CARGO jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie ładunku CARGO nie jest obowiązkowe. Decyzja o zakupie polisy zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji ubezpieczającego a także specyfiki działalności przewozowej. Jednakże wiele firm transportowych i przewoźników decyduje się na ubezpieczenie CARGO, aby zabezpieczyć swoje mienie przed ryzykiem związanym z transportem.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia CARGO?

Koszt ubezpieczenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wartość mienia przewożonego, trasy transportu, używanych środków transportu czy wartości ubezpieczenia. Wysokość składki może powiększyć się w przypadku, jeśli zdecydujesz się na dodatkowe:

#UczymyUbezpieczeń
OgólneUbezpieczenie samochodu
Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze – porady.
4 minuty

Ubezpieczenie nie uchroni przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem, ale pomoże w zrekompensowaniu szkód.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Zmiany, zmiany, zmiany…. Co nowego w Pakiet Auto+
3 minuty

Najnowsza oferta InterRisk w autocasco umożliwia ubezpieczenie pojazdów aż do 20 roku eksploatacji, a dwa nowe warianty – Mini i Kosztorysowy, czynią naszą ofertę na tyle uniwersalną, że każdy klient znajdzie opcję ochrony odpowiednią dla siebie.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenia szkolne dla nastolatków. Czego potrzebują starsi uczniowie?
3 minuty
CZYTAJ DALEJ >