Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń zapewnia ochronę przed nagłymi, nieprzewidzianymi i niezależnymi od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeniami, które mogą prowadzić do zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży maszyn i urządzeń.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie maszyn?

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń obejmuje sprzęt będący własnością lub znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego i jednocześnie jest używany zgodnie z przeznaczeniem w ramach działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wniosku Ubezpieczającego, który bierze pod uwagę wartość ubezpieczanych maszyn. Każda pozycja objęta polisą ma oddzielną proponowaną sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do danego przedmiotu ubezpieczenia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie maszyn?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń nie obejmuje prototypów, pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji, maszyn pływających oraz narzędzi wymiennych takich jak elektrody, matryce, formy, stemple, wiertła, noże i piły. Ponadto polisa nie chroni części szybko się zużywających. Dodatkowo warto wspomnieć o ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej, takich jak szkody wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, działania wojennego, skażenia środowiska, normalnego zużycia, braku przeglądów konserwacyjnych i remontów. Aby zrozumieć, jakie sytuacje są wyłączone z ochrony ubezpieczenia maszyn, należy dokładnie zapoznać się z warunkami polisy.

 

Czy ubezpieczenie maszyn jest obowiązkowe?

W Polsce ubezpieczenie maszyn od awarii nie jest obowiązkowe. Nie ma ustawowego wymogu posiadania takiej polisy dla wszystkich przedsiębiorców. Jednakże istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń może być wymagane. Mowa tu m.in. o niektórych umowach z klientami, umowach leasingowych lub wymaganiach bankowych. Niezależnie od obowiązku, posiadanie ubezpieczenia maszyn jest korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód wyrządzonych maszynom lub przez maszyny osobom trzecim.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia maszyn?

Koszt ubezpieczenia maszyn jest uzależniony od ich wartości, rodzaju i ryzyka z nimi związanego czy historii ubezpieczeniowej. Dodatkowo koszt polisy może wzrosnąć, jeśli zdecydujesz wykupić się dodatkową ochronę. W InterRisk oferujemy m.in.:

#UczymyUbezpieczeń
Ochrona prawna
Jak ubezpieczenie ochrony prawnej pomaga w sporach cywilnych?
3 minuty

Świat prawa cywilnego bywa niejednokrotnie tajemniczy i skomplikowany dla przeciętnego obywatela. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć labirynt przepisów, a co dopiero skutecznie reprezentować swoje interesy podczas sporu. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

CZYTAJ DALEJ >
Ochrona prawna
Kierowca pod parasolem Ochrony Prawnej
4 minuty

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w InterRisk cieszy się coraz większą popularnością wśród Klientów. Polisa zapewnia profesjonalną pomoc prawnika w przypadku wielu problemów związanych nie tylko z życiem prywatnym i pracą, ale również z posiadaniem nieruchomości czy pojazdów.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Antidotum Plus – kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne także dla seniora
3 minuty

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne? To pytanie, które pojawia się w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad dodatkowym zabezpieczeniem naszego zdrowia i finansów na wypadek niespodziewanych sytuacji medycznych.

CZYTAJ DALEJ >