Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie od kradzieży to forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje szkody powstałe w mieniu w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie od kradzieży?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje mienie zgłoszone do ubezpieczenia, które jest własnością lub znajduje się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego i jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego i ustalana oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do danego przedmiotu ubezpieczenia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od kradzieży?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem nie chroni mienia, które nie zostało zgłoszone i nie jest wyszczególnione w umowie ubezpieczenia. Polisa nie obejmuje m.in. mienia w miejscach nieaktywnych przez dłuższy czas, mienia o charakterze zabytkowym i kolekcjonerskim, dokumentów, rękopisów oraz szkód wynikłych z działań wojennych, energii jądrowej i działalności przestępczej. Ograniczenia obejmują również nieprawidłowe zabezpieczenie mienia, celowe działania szkodzące, szkody spowodowane graffiti i niewłaściwe użytkowanie mienia.

 

Czy ubezpieczenie od kradzieży jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zgodnie z przepisami prawa nie jest obowiązkowe. Decyzja o zakupie ubezpieczenia firmy od uzależnione jest od indywidualnych potrzeb i preferencji Ubezpieczającego. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup tej polisy w celu zabezpieczenia swojego mienia przed potencjalnymi stratami związanymi z kradzieżą, jak również innych, takich jak:

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia od kradzieży?

Koszt ubezpieczenia mienia od kradzieży zależy m.in. od wartości chronionego mienia czy stopni zabezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest indywidualnie ustalana dla każdego Ubezpieczającego na podstawie analizy ryzyka i dostosowania polisy do konkretnych potrzeb.

#UczymyUbezpieczeń
OgólneUbezpieczenie samochodu
Zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze – porady.
4 minuty

Ubezpieczenie nie uchroni przed zderzeniem z dzikim zwierzęciem, ale pomoże w zrekompensowaniu szkód.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Zmiany, zmiany, zmiany…. Co nowego w Pakiet Auto+
3 minuty

Najnowsza oferta InterRisk w autocasco umożliwia ubezpieczenie pojazdów aż do 20 roku eksploatacji, a dwa nowe warianty – Mini i Kosztorysowy, czynią naszą ofertę na tyle uniwersalną, że każdy klient znajdzie opcję ochrony odpowiednią dla siebie.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie szkolne
Ubezpieczenia szkolne dla nastolatków. Czego potrzebują starsi uczniowie?
3 minuty
CZYTAJ DALEJ >