Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Ubezpieczenie od kradzieży to forma ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje szkody powstałe w mieniu w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie od kradzieży?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje mienie zgłoszone do ubezpieczenia, które jest własnością lub znajduje się w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego i jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego i ustalana oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do danego przedmiotu ubezpieczenia.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od kradzieży?

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem nie chroni mienia, które nie zostało zgłoszone i nie jest wyszczególnione w umowie ubezpieczenia. Polisa nie obejmuje m.in. mienia w miejscach nieaktywnych przez dłuższy czas, mienia o charakterze zabytkowym i kolekcjonerskim, dokumentów, rękopisów oraz szkód wynikłych z działań wojennych, energii jądrowej i działalności przestępczej. Ograniczenia obejmują również nieprawidłowe zabezpieczenie mienia, celowe działania szkodzące, szkody spowodowane graffiti i niewłaściwe użytkowanie mienia.

 

Czy ubezpieczenie od kradzieży jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zgodnie z przepisami prawa nie jest obowiązkowe. Decyzja o zakupie ubezpieczenia firmy od uzależnione jest od indywidualnych potrzeb i preferencji Ubezpieczającego. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup tej polisy w celu zabezpieczenia swojego mienia przed potencjalnymi stratami związanymi z kradzieżą, jak również innych, takich jak:

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia od kradzieży?

Koszt ubezpieczenia mienia od kradzieży zależy m.in. od wartości chronionego mienia czy stopni zabezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest indywidualnie ustalana dla każdego Ubezpieczającego na podstawie analizy ryzyka i dostosowania polisy do konkretnych potrzeb.

#UczymyUbezpieczeń
Ochrona prawna
Jak ubezpieczenie ochrony prawnej pomaga w sporach cywilnych?
3 minuty

Świat prawa cywilnego bywa niejednokrotnie tajemniczy i skomplikowany dla przeciętnego obywatela. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć labirynt przepisów, a co dopiero skutecznie reprezentować swoje interesy podczas sporu. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

CZYTAJ DALEJ >
Ochrona prawna
Kierowca pod parasolem Ochrony Prawnej
4 minuty

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w InterRisk cieszy się coraz większą popularnością wśród Klientów. Polisa zapewnia profesjonalną pomoc prawnika w przypadku wielu problemów związanych nie tylko z życiem prywatnym i pracą, ale również z posiadaniem nieruchomości czy pojazdów.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Antidotum Plus – kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne także dla seniora
3 minuty

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne? To pytanie, które pojawia się w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad dodatkowym zabezpieczeniem naszego zdrowia i finansów na wypadek niespodziewanych sytuacji medycznych.

CZYTAJ DALEJ >