Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
16.05.2024
Małe i średnie przedsiębiorstwa
6 minut

Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. A tych przecież nie brakuje…

 

Trudno wyobrazić sobie firmę, która obecnie funkcjonuje bez wykorzystywania sprzętu elektronicznego. Telefony komórkowe, tablety, laptopy, komputery stacjonarne,  oprogramowanie, drukarki to podstawowe wyposażenie przedsiębiorstw. Gdy w firmie nagle wybuchnie pożar, wielu przedsiębiorców może znaleźć się w trudnej sytuacji. Nie każda firma będzie bowiem w stanie unieść ciężar ogromnych strat finansowych związanych z poniesioną szkodą i nagłą utratą dochodów z tytułu prowadzenia działalności. Aby przedsiębiorstwo mogło ponownie prowadzić działalność niezbędne będą inwestycje w odkupienie utraconego mienia firmowego. Czy przedsiębiorcy są na to właściwie przygotowani?

Ubezpieczenie sprzętu to podstawa!

Ubezpieczenie mienia ogólnie, a w szczególności sprzętu elektronicznego, ma istotne znaczenie dla prawidłowego działania każdego przedsiębiorstwa.

– Ogromnie ważne jest, aby zadbać o ubezpieczenie firmowego mienia.  Nie rozwiązuje to wszystkich problemów związanych z utratą czy uszkodzeniem sprzętu elektronicznego, jednak po niespodziewanym zdarzeniu odszkodowanie pozwoli na pokrycie kosztów naprawy czy zakupu nowego wyposażenia. – mówi Piotr Łoza, Dyrektor Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego InterRisk.

Rzecz o sprzęcie

Mianem sprzętu elektronicznego określamy urządzenia zawierające podzespoły elektroniczne (układy scalone, tranzystory i inne elementy półprzewodnikowe nie ulegające zużyciu mechanicznemu), przeznaczone do przetwarzania i wizualizacji danych, kontroli i sterowania procesami, wykonywania pomiarów, sygnalizacji stanów urządzenia, przesyłania sygnałów informacyjnych. W szczególności termin ten obejmuje:

 1. sprzęt komputerowy: laptopy, notebooki, palmtopy, tablety,
 2. biurowy sprzęt elektroniczny (serwery, drukarki),
 3. sprzęt telekomunikacyjny, w tym telefony stacjonarny i przenośne,
 4. sprzęt medyczny, elektromedyczny, kosmetologiczny, sprzęt weterynaryjny,
 5. sprzęt geodezyjny,
 6. kasy fiskalne,
 7. cyfrowe aparaty fotograficzne (w tym także obiektywy),
 8. sprzęt transmisyjny, studia nagrań,
 9. sprzęt RTV (urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu),
 10. urządzenia pomiarowe, testujące, sterujące, do diagnostyki samochodowej,
 11. urządzenia i instalacje alarmowe oraz mające zastosowane w monitoringu.

Zakłady Ubezpieczeń mogą stosować różne stawki dla różnych grup sprzętu, np. wyższą stawkę dla sprzętu medycznego czy przenośnej elektroniki typu smartfony czy laptopy. Dodatkowo sprzęt elektroniczny rozróżniany jest jako stacjonarny (ubezpieczany od szkód powstałych wyłącznie we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia), lub jako  sprzęt przenośny, który jest użytkowany w miejscu ubezpieczenia i również poza miejscem ubezpieczenia – najczęściej na terenie Europy albo nawet na terenie całego świata. Ubezpieczenie sprzętu przenośnego, ze względu na wyższe ryzyko, musi uwzględniać wyższą składkę niż w przypadku sprzętu stacjonarnego.

Zwiększ zakres ochrony!

W przypadku ubezpieczenia elektroniki, warto skorzystać z rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, najczęściej w postaci dodatkowych klauzul np.:

– sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach,
– kosztów dojazdów specjalistów albo ekspertów z zagranicy,
– kosztów frachtu lotniczego z zagranicy.

Przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego trzeba mieć na uwadze, że duże znaczenie ma wiek sprzętu. Wiążąca jest tu data produkcji danego urządzenia, nie zaś jego zakupu przez firmę. Najczęściej wiek graniczny wynosi 7 lat. Jeśli urządzenie będzie starsze można ubezpieczyć je jako zwykłe wyposażenie (bez opcji szerokiego w zakresie ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego).

Ochrona danych i wiele więcej…

Ważnym przedmiotem ubezpieczenia mogą być także dane i nośniki danych, na przykład: pendrive’y, dyski zewnętrzne, płyty CD i DVD oraz systemy operacyjne i oprogramowanie.

– Jeśli właściciel firmy w wyniku pożaru utracił dokumentację, licencjonowane programy czy systemy operacyjne, a wykupił rozszerzoną polisę w InterRisk, ubezpieczenie pokryje większość start i będzie obejmować między innymi odtworzenie utraconych danych, czyli dokumentacji, licencjonowanych programów i systemów operacyjnych, a także programów stworzonych na zamówienie firmy. Polisa pokryje koszty związane z zakupem nowego oprogramowania, nośników czy z wprowadzeniem utraconych danych. – dodaje Piotr Łoza z InterRisk.

Przy ubezpieczeniu sprzętu, ubezpieczyciele mogą stawiać różne warunki np. oprogramowanie musi być oryginalne, licencjonowane oraz regularnie powinny być wykonywane kopie zapasowe.

Ostatnim rodzajem przedmiotu ubezpieczenia mogą być zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, które mają służyć zapobieganiu przestojom w prowadzonej działalności wskutek szkód w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub nośnikach danych.

Ochrona InterRisk zapewnia nie tylko rekompensatę strat finansowych lub kosztów stałych poniesionych w związku ze szkodami wynikającymi z awarii sprzętu elektronicznego objętego ochroną ubezpieczeniową. Również pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem urządzeń, a nawet zatrudnienia specjalistów i pracowników.

Co właściwie oznacza ubezpieczenie laptopa, telefonu czy sprzętu fotograficznego?

W interesie każdego klienta jest, aby zapoznał się z zapisami OWU. Należy bowiem zweryfikować czy dany sprzęt na pewno zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, a także wiedzieć, jaki będzie zakres tej ochrony.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest zazwyczaj produktem typu All Risk, a zatem obejmuje ochroną szkody materialne polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia.

Ochrona All Risk – przykłady zdarzeń

Polisa w zakresie All Risk InterRisk zapewnia ochronę sprzętu elektronicznego, który ulegnie zniszczeniu w wyniku tzw. zdarzeń losowych jak pożar, powódź, huragan, grad, dym i sadz czy kradzieża , a także w sytuacjach  gdy np. pracownicy uszkodzą sprzęt przez błędy w jego obsłudze, zaniedbanie lub nieostrożność. Ochroną są objęte także wady produkcyjne lub błędy konstrukcyjne, które  ujawnią się w sprzęcie po okresie gwarancji. Nie możemy również zapomnieć o przepięciach elektrycznych czy stratach wynikłych podczas akcji ratowniczej, gdy straż pożarna zaleje sprzęt elektroniczny. Polisa pokrywa również działanie osób trzecich, czyli  wandalizm i celowe uszkodzenia.

Ubezpieczenie elektroniki – rozwiązanie na czasie

Szeroki katalog urządzeń, które można ubezpieczyć, pozwala każdej firmie odpowiednio dostosować ochronę do swoich potrzeb. Można ubezpieczyć zarówno sprzęt stacjonarny, jak i przenośny, który jest użytkowany poza siedzibą firmy. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz potencjalnych zdarzeń jakie mogą się przydarzyć przedsiębiorcy prowadzącemu działalność,  zdecydowanie warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie ponieważ koszty odtworzenia utraconego sprzętu są zdecydowanie wyższe niż koszt polisy.

 

Mogą Cię zainteresować