Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
30.01.2024
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczneMałe i średnie przedsiębiorstwa
3 minuty

Zmiany w OWU w zakresie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

Jednym z tematów, który chcemy dziś poruszyć są zmodyfikowane zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowlano-montażowych, które zostały wprowadzone w InterRisk. Wyjaśniamy, co się zmieniło i jaki był cel tych zmian. W tematykę OWU wprowadza Szymon Stefaniszyn, Ekspert z Zespołu Ubezpieczeń Technicznych Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych InterRisk.

Nieprzejrzystość zapisów zarówno w umowach, regulacjach, czy w innych dokumentach, w tym w warunkach ubezpieczenia, może prowadzić do różnych problemów i konsekwencji.

Należy mieć na uwadze, że niejasne sformułowania mogą skutkować sporami i rozbieżnościami między stronami,  co do ich praw i obowiązków. Możliwość różnej interpretacji zapisów zawartych w ofercie wydłuża proces zawierania polisy, gdyż wymusza pisemne wyjaśnianie intencji zapisów, które zawarte są w ofercie. Z kolei brak zdefiniowania podstawowych zagadnień generuje konieczność żmudnego przeszukiwania OWU w celu znalezienia odpowiednich zapisów w jego treści.

Wszystkie powyższe kwestie mogą wpłynąć na utratę zaufania między stronami umowy, a nawet w przypadku braku znalezienia rozwiązania, prowadzić na drogę kosztownego postępowania sądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Dlatego naszą rolą jako ubezpieczyciela jest dołożenie wszelkich starań, aby klient nie był narażony na tego typu sytuacje. Sami również staramy się ich unikać.

Dostosować OWU do rynku ubezpieczeń CAR/EAR

Mając na uwadze aktualne potrzeby klientów, dokonaliśmy istotnych zmian w treści OWU CAR/EAR InterRisk, czyli w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej  kontraktów budowlano-montażowych. Przede wszystkim zależało nam, aby zmiana w zakresie OWU CAR/EAR InterRisk wniosła istotne korzyści, a Klienci i pośrednicy mieli jasny obraz wszystkich zapisów. Całość prac przebiegała z zaangażowaniem wielu osób (za co chciałem bardzo podziękować) specjalizujących się w różnych dziedzinach naszej branży.

Staraliśmy się uwzględnić wszelkie uwagi, dotyczące zapisów w OWU CAR/EAR, jakie pojawiły się na przestrzeni wielu lat zarówno ze strony agentów, brokerów, jak i bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu przy zawieraniu ubezpieczeń budowlano-montażowych.

Etapem końcowym była wnikliwa analiza prawna, a efekt wspólnej pracy mogą Państwo zobaczyć w zmodyfikowanych OWU CAR/EAR.

Co zmieniliśmy?

  1. Usunęliśmy niepotrzebne definicje przy jednoczesnym zastosowaniu nowych, które
    w naszym rozumieniu, powinny się znaleźć w zmodyfikowanych OWU.
  2. W tekście OWU, w każdym miejscu, gdzie posiłkujemy się zdefiniowanym pojęciem, został on oznaczony wielką literą.
  3. Usunęliśmy wszelkiego rodzaju dublowania się zapisów, które teraz z łatwością można znaleźć w definicjach.
  4. Usunęliśmy wszelkiego rodzaju katalogi otwarte – „m.in.”, „takie jak”, „i inne”.
  5. Ujednoliciliśmy wstępy do klauzul. Każda teraz ma jednakowe brzmienie.
  6. Zmieniliśmy jednocześnie zapisy paragrafów i treści klauzul, które się do siebie odnoszą, na bardziej czytelne.
  7. Połączyliśmy klauzule budowlane z ich odnośnikami montażowymi: 113/220, 119/216, 117/217.
  8. W zmodyfikowanych OWU CAR/EAR umieściliśmy klauzule, które od dawna są stosowane w zapytaniach/ofertach/polisach CAR/EAR. Znalazły się w nich klauzule 116/1, 115/200/1 (części wadliwych), ryzyk mokrych, wstrzymania prac i inne.

Oprócz powyższych zmian, wprowadziliśmy szereg innych modyfikacji, których nie sposób tutaj wymienić. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi, zmodyfikowanymi OWU Budowlano-Montażowymi, które znajdą Państwo TU.

Mogą Cię zainteresować