Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
21.12.2022
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczne
4 minuty

Ubezpieczenie farm fotowoltaicznych (PV) w InterRisk

Nikogo nie trzeba przekonywać, że przed nami bardzo trudny czas dla konsumentów energii elektrycznej. Jej ceny dynamicznie rosną zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. Z tego powodu wiele firm decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Od 3 lat fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Polsce i osiąga największe roczne przyrosty, a jej udział w miksie energetycznym ma coraz większe znaczenie.

W 2021 roku Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej.

InterRisk ma zespół specjalizujący się w ubezpieczeniach OZE

Na bieżąco zanalizujemy informacje z polskiego i europejskiego rynku OZE, śledzimy trendy tak, aby reagować na potrzeby rynku. W ślad za rozwojem fotowoltaiki rosną potrzeby właścicieli i operatorów farm.

Udział mocy zainstalowanej w fotowoltaice na koniec pierwszego kwartału 2022r. stanowił połowę mocy zainstalowanej we wszystkich odnawialnych źródłach energii.

Dane: URE, ARE, oprac. IEO

Zmiany regulacyjne wytyczą kierunki rozwoju branży PV, a ostatnie decyzje istotne dla fotowoltaiki w Polsce to m.in.:

 • przedłużenie o kolejnych sześć lat systemu aukcyjnego (na lata 2022-2027),
 • wprowadzenie systemu net-billing dla prosumentów,
 • prace legislacyjne na temat wdrożenia do polskiego prawa tzw. linii bezpośredniej.

Boom fotowoltaiczny trwa

Po wprowadzeniu w kwietniu 2022 r. nowego systemu rozliczeń prosumentów w formule „net billing” pojawiła się czwarta edycja programu „Mój prąd”. Nowością w tej edycji jest to, że rząd i branża PV dostrzegły jednak potrzebę wzrostu autokonsumpcji energii produkowanej z instalacji PV. Z tego powodu dofinansowanie przewidziano nie tylko na instalacje fotowoltaiczne ale i na magazyny energii, zarówno ciepła jak i energii elektrycznej oraz na systemy zarządzania tą energią.

Potrzebę inwestowania we własną elektrownię odczuwają nie tylko prosumenci w mikroinstalacjach, ale również tzw. prosumenci biznesowi (autoproducenci), których szczególnie dotykają wysokie ceny energii w hurcie podwyższane dodatkowo o opłatę mocową. Pomimo systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych, firmy te ponoszą i tak najwyższe koszty wzrostu cen energii.

Specjalistyczna oferta InterRisk dla PV

Zaproponowane przez InterRisk ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych jest przeznaczone dla operatorów i właścicieli małych i dużych instalacji fotowoltaicznych czyli tych, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 50kW.

Wygodna formuła

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – ochroną objęte są wszelkie straty materialne (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie) w ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, o ile nie są wyraźnie nie wyłączone.

Kompleksowe podejście

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • kompletna elektrownia fotowoltaiczna (zespół modułów fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą niezbędną do wprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej),
 • utrata dochodu z tytułu produkcji energii elektrycznej za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, poniesiona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym, wskutek szkody objętej ubezpieczeniem.

Czytelne zasady wypłaty odszkodowania

Za jakie szkody InterRisk wypłaci odszkodowanie:

 • niewłaściwa / błędna obsługa, umyślne lub złośliwe uszkodzenie przez osoby trzecie,
 • kradzież, rabunek,
 • pożar, ogień bez widocznego płomienia, eksplozja, implozja, bezpośrednie skutki uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego, szkody w następstwie gaszenia pożaru,
 • zalanie, woda wodociągowa lub kanalizacyjna, powódź, przypływ / odpływ, woda deszczowa, para, mróz, wilgoć, korozja (jeżeli ich przyczyna była nagła i nieprzewidziana),
 • wiatr, sztorm, grad, lawina, osunięcie się ziemi / kamieni,
 • błędy w konstrukcji, ukryte wady materiałowe, wady produkcyjne,
 • przepięcia, indukcja, pośrednie skutki uderzenia pioruna.

Dlaczego warto wybrać InterRisk?

 • doświadczenie w obszarze fotowoltaiki
 • dedykowany program do konkretnego przedmiotu ubezpieczenia
 • atrakcyjne ceny i niskie franszyzy
 • odpowiedzialność za kradzież (w tym kradzież zwykłą) do pełnej sumy ubezpieczenia z jedynym warunkiem – spełnienie przez klienta określonych zabezpieczeń
 • brak wymogu pisemnej umowy serwisowej
 • możliwość ubezpieczenia akumulatorów do magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej.

 

Źródło: Alwis&Serwis

Mogą Cię zainteresować