Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
26.04.2023
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczne
4 minuty

Ubezpieczenia EKO w InterRisk

Ubezpieczenia dla podmiotów zajmujących się przetwórstwem odpadów komunalnych

 

W zakładach  zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych występuje wysoka ekspozycja na ryzyko pożaru. W bardziej wyspecjalizowanych zakładach dodatkowym ryzykiem może być również biogaz występujący na kwaterach składowych lub wytwarzany w procesie kompostowania w specjalnie przygotowanych reaktorach. Biogaz składający się w największym procencie z metanu jest gazem łatwopalnym stwarzającym dodatkowe ryzyko wybuchu. I mimo, że nie ma skutecznej metody na wyeliminowanie tego typu zagrożeń, to można zminimalizować ryzyko i wdrożyć nowoczesne zabezpieczenia, co z kolei przekłada się na możliwość pozyskania korzystnego ubezpieczenia przez przedsiębiorstwa.

 

Wieloletnie doświadczenie InterRisk

InterRisk zapewnia szeroką obsługę ubezpieczeniową dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem odpadów, począwszy od fazy projektowania, poprzez budowę i modernizację zakładów, aż po eksploatację i likwidację szkód. Nasza oferta skierowana jest do zakładów przetwarzania odpadów w tym: kompostowni, biogazowni, instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz biogazowni rolniczych.

InterRisk zapewnia kompleksowe ubezpieczenie. Jego zakres obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń  oraz  odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, jak również ubezpieczenie komunikacyjne dla pojazdów.

Specjalizację w zakresie ubezpieczania dla podmiotów zajmujących się przetwórstwem odpadów komunalnych InterRisk buduje od lat.

Kluczowa rola inżynierów ryzyka z InterRisk

Jeszcze kilka lat temu podmioty zajmujące się przetwórstwem odpadów komunalnych borykały się z problemem braku ofert ubezpieczenia. Dzięki współpracy z inżynierami oceny ryzyka z InterRisk zakłady te mają już możliwość pozyskania ochrony ubezpieczeniowej. InterRisk zatrudnia etatowych inżynierów oceny ryzyka, a w przypadku dużego zapotrzebowania na audyty posiłkuje się również zewnętrzną firmą RiskConsult należącą do Vienna Insurance Group. Ocena ryzyka zawarta w raportach inżynierów zatrudnionych w InterRisk oraz RiskConsult Polska spełnia standardy przyjęte w VIG w Wiedniu.

Współpraca z klientem już na etapie projektowania przedsiębiorstwa

Inżynierowie InterRisk już na etapie projektowania przedsiębiorstwa przekazują swoje uwagi, wskazując rozwiązania akceptowalne przez firmę ubezpieczeniową. Rekomendacje dotyczą konstrukcji obiektu, jak również zabezpieczeń technicznych. Natomiast w przypadku istniejących zakładów inżynierowie oceny ryzyka wydają rekomendacje mające na celu polepszenie bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie ryzyka powstania pożaru lub wybuchu.

Korzyści z regularnych audytów

W zależności od wielkości zakładu oraz zakresu przekazanych rekomendacji InterRisk wykonuje u swoich klientów audyty najczęściej co dwa lata. W ten sposób monitoruje realizację dotychczasowych zaleceń, jak również ma możliwość przekazania dodatkowych rekomendacji. Dzięki temu klient może uzyskać lepszą ochronę ubezpieczeniową dla swojego majątku, ale także – co być może ważniejsze – doprowadzić do ubezpieczenia tzw. ryzyk „niechcianych”.

Współpraca z inżynierami ryzyka InterRisk daje możliwość obniżenia składki

Dbałość o bezpieczeństwo pożarowe zakładu od momentu jego powstania, już na etapie budowy, aż do stanu eksploatacji wpływa na obniżenie wysokości składki ubezpieczeniowej, nawet przy równoczesnym polepszeniu zakresu ubezpieczenia. Inwestycje, jakie zakład musi ponieść w zabezpieczenia techniczne własnego majątku przekładają się długofalowo na korzyści prewencyjne oraz oszczędności w płaconej składce ubezpieczeniowej.

Korzyści z prewencji

InterRisk jako jeden z ważniejszych graczy na rynku ubezpieczeń przetwórstwa odpadów wypracował metody tworzenia ofert ubezpieczeniowych, które z jednej strony prowadzą do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a z drugiej – przyczyniają się do popularyzacji prewencji wśród swoich klientów.

Konsekwentna polityka underwritingowa InterRisk jako jednego z głównych graczy na rynku ubezpieczeń przetwórstwa odpadów przyczyniła się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego podmiotów tej branży.

 

O autorze:

Ewa Gałecka jest Kierownikiem Zespołu Ubezpieczeń Mienia w Departamencie Ubezpieczeń Korporacyjnych InterRisk. Posiada 35-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej w obszarze underwritingu ubezpieczeń majątkowych dla klienta korporacyjnego.

Mogą Cię zainteresować