Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
20.03.2024
Duże firmy i ubezpieczenia specjalistyczneMałe i średnie przedsiębiorstwaUbezpieczenie mieszkania
7 minut

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych w InterRisk – dlaczego warto?

Decyzja o ubezpieczeniu elektrowni fotowoltaicznej w firmie InterRisk, tak jak w przypadku każdej innej firmy ubezpieczeniowej, powinna opierać się na kilku kluczowych czynnikach, które sprawiają, że oferta jest atrakcyjna dla właściciela instalacji. W artykule podajemy powody, dla których warto rozważyć ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej, jak i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tego typu polisy. W szczególności czy oferta zapewnia  odpowiednie pokrycie i warunki.

 

Ochrona inwestycji

Na wstępie należy wyjaśnić czym są elektrownie fotowoltaiczne i dlaczego tak istotne jest, aby były one ubezpieczone na wypadek różnych sytuacji, które w życiu mogą się zdarzyć.

Elektrownia fotowoltaiczna to nic innego, jak ekologiczne źródło energii. W ostatnich latach tego typu rozwiązania zyskują na popularności również w Polsce. Jak podaje portal rynekelektryczny.pl na koniec grudnia 2023 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w naszym kraju wyniosła 17 057,1 MW, w tym zawodowe elektrownie pv – 1142,8 MW, a niezależne elektrownie pv – 15 914,3 MW.

Dzięki zastosowanej technologii można ograniczyć emisję CO2, ale również znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną. I to główny powód, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele osób (zarówno przedsiębiorców, jak i  indywidualnych inwestorów) decyduje się na elektrownie fotowoltaiczne. Poza tym głównym atutem elektrowni fotowoltaicznej jest duża przewidywalność produkcji, gdyż prąd jest wytwarzany zarówno w dni słoneczne, jak i pochmurne.

Elektrownie fotowoltaiczne są dużymi inwestycjami, a ich ubezpieczenie zapewnia ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami w życiu, takimi jak na przykład uszkodzenia spowodowane m.in. przez warunki atmosferyczne, pożary, kradzieże, akty wandalizmu czy awarie.

Czas na umowę

Przy wyborze ubezpieczenia niezwykle ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami oferty, w tym z zakresem ochrony, wysokością składki oraz procedurą zgłaszania i likwidacji szkód. W ten sposób możemy upewnić się, że polisa będzie odpowiadać wszystkim naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Kluczowe kwestie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej, na które warto zwrócić uwagę to:

 1. Pokrycie szkód: dobre ubezpieczenie oferuje pokrycie szkód, które mogą powstać w wyniku wielu różnych zdarzeń, zapewniając finansową ochronę
  i umożliwiając szybką naprawę lub wymianę uszkodzonych komponentów instalacji fotowoltaicznej.
 2. Personalizacja polisy: InterRisk oferuje możliwość personalizacji polisy ubezpieczeniowej, co pozwala na dostosowanie zakresu ochrony do konkretnych potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wielkość instalacji czy jej lokalizacja.
 3. Zabezpieczenie przed utratą dochodów: polisy InterRisk, oferują ochronę nie tylko przed fizycznymi szkodami w instalacji, ale również przed utratą dochodów, gdy system fotowoltaiczny jest czasowo wyłączony z eksploatacji
  i nie generuje przychodów z produkcji energii.
 4. Zgodność z wymogami prawnymi i kontraktowymi: w niektórych przypadkach posiadanie ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej może być wymogiem prawnym lub warunkiem kontraktu finansowania lub dzierżawy gruntów. Ubezpieczenie może więc stanowić nie tylko formę ochrony, ale również spełniać pewne formalne wymogi.
 5. Reputacja firmy ubezpieczeniowej: dzięki ugruntowanej pozycji InterRisk na rynku,  a także bogatemu doświadczeniu w świadczeniu ubezpieczeń dla sektora odnawialnych źródeł energii, możemy zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Pamiętajmy, że dobrze dobrane ubezpieczenie zapewni ochronę przed wieloma ryzykami związanymi z eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej i umożliwi właścicielowi skoncentrowanie się na efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz produkcji energii.

Uwaga szkoda!

Elektrownie fotowoltaiczne mogą doświadczyć różnych rodzajów szkód, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Oto kilka najczęstszych problemów i szkód, które mogą wystąpić w elektrowniach fotowoltaicznych:

 1. Uszkodzenia mechaniczne zewnętrzne: Mogą być spowodowane przez działanie czynników atmosferycznych takich jak grad, silne wiatry, oblodzenie czy opady deszczu. Mogą również wynikać z uderzeń ptaków lub uszkodzeń spowodowanych przez inne zwierzęta (np. przegryzienie), a także z ludzkiej ingerencji.
 2. Działanie czynników atmosferycznych: destrukcyjne warunki pogodowe, takie jak burze, huragany, powodzie lub ekstremalne temperatury, mogą powodować uszkodzenia paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, przetworników, transformatorów lub infrastruktury wprowadzającej wyprodukowaną energię do sieci energetycznej.
 3. Degradacja materiałów: istnieje możliwość, że materiały używane do produkcji paneli fotowoltaicznych mogą ulegać degradacji z powodu działania promieniowania słonecznego, wilgoci, temperatury czy innych czynników środowiskowych, co prowadzi do spadku wydajności paneli.
 4. Zanieczyszczenie: Nagromadzenie brudu, kurzu, liści, ptasich odchodów czy innych zanieczyszczeń na powierzchni paneli fotowoltaicznych może ograniczać ilość światła słonecznego docierającego do ogniw, co prowadzi do spadku wydajności.
 5. Problemy elektryczne: Awarie lub nieprawidłowości w instalacji elektrycznej, takie jak zwarcia, przeciążenia czy problemy z komponentami elektronicznymi, mogą prowadzić do uszkodzeń paneli fotowoltaicznych lub całego systemu.
 6. Kradzieże lub wandalizm: Panele fotowoltaiczne mogą być celem kradzieży lub aktów wandalizmu, co prowadzi do uszkodzeń i strat finansowych dla właściciela.
 7. Błędy w projektowaniu lub konserwacji: Nieprawidłowe projektowanie lub brak regularnej konserwacji i utrzymania systemu fotowoltaicznego może prowadzić do awarii lub uszkodzeń.
 8. Pioruny i wyładowania elektryczne: Silne wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić panele fotowoltaiczne oraz zainstalowane w pobliżu urządzenia elektryczne.

Regularne inspekcje i konserwacja systemu fotowoltaicznego pomagają w zapobieganiu wielu z tych problemów oraz w wykrywaniu i naprawianiu potencjalnych usterek, zanim spowodują one znaczne straty w produkcji energii.

Zapobieganie uszkodzeniom elektrowni fotowoltaicznych wymaga starannego projektowania, właściwego utrzymania, stosowania materiałów i komponentów najwyższej jakości i regularnej kontroli stanu technicznego systemu.

Poniżej przedstawiamy statystykę szkód elektrowni fotowoltaicznych opracowaną na podstawie danych z rynku niemieckiego.

Z powyższej analizy wynika, że najczęściej występują szkody spowodowane przepięciem oraz ciężarem śniegu. Pomimo tego, że występują one często, generują one stosunkowo małą wypłatę odszkodowania (szkody drobne).

Szkody spowodowane pożarem, uderzeniem pioruna i kradzieżą występują rzadziej, natomiast powodują znacznie wyższe odszkodowania za pojedynczą szkodą (szkody duże).

Pozostałe szkody do których można zakwalifikować między innymi: błąd obsługi, gryzonie, wady materiału i uszkodzenia wewnętrzne czy powódź również zdarzają się często, ale są one niskiej wartości.

Ubezpieczenie w InterRisk

InterRisk oferuje kilka możliwości ochrony ubezpieczeniowej elektrowni fotowoltaicznej w zależności od jej wielkości:

 1. Jako stały element ubezpieczanego budynku na którym znajduje się elektrownia fotowoltaiczna w DOM MAX/BDI lub ewentualnie BIZNES PRO PLUS,
 2. Ubezpieczenie na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/ mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju czy OWU ubezpieczenia maszyn od awarii,
 3. Ubezpieczenie na bazie OWU elektrowni fotowoltaicznych, czyli rozwiązania pod kątem specyfiki danego klienta.

Ogólne warunki ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznych funkcjonują w InterRisk od  października 2021 roku. Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla operatorów i właścicieli małych i dużych instalacji fotowoltaicznych, czyli tych, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 50 kW.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • kompletna elektrownia fotowoltaiczna (zespół modułów fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą niezbędną do wprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej),
 • utrata dochodu z tytułu produkcji energii elektrycznej za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, poniesiona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym, wskutek szkody objętej ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie to jest od wszystkich ryzyk, czyli ochroną objęte są wszelkie straty materialne (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie) w ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, o ile nie są wyraźnie wyłączone. Zakres tego ubezpieczenia jest znacznie szerszy niż w przypadku wykupienia przez klienta pojedynczych produktów. Poniższa grafika przedstawia kluczowe informacje, dlaczego warto wybrać rozwiązanie „elektrownie fotowoltaiczne” ze względu na zakres ubezpieczenia.

Podsumujmy, dlaczego warto wybrać InterRisk na partnera w ubezpieczeniu elektrowni fotowoltaicznych:

 • Szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością dostosowania do potrzeb Klienta
 • Dedykowany program do konkretnego przedmiotu ubezpieczenia
 • Atrakcyjne ceny i niskie franczyzy
 • Odpowiedzialność za kradzież (w tym kradzież zwykłą) do pełnej sumy ubezpieczenia; jedyny warunek – spełnienie przez klienta określonych zabezpieczeń
 • Brak wymogu pisemnej umowy serwisowej
 • Możliwość ubezpieczenia akumulatorów do magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej.

Autor: Renata Cybulska-Krawczyk, Ekspert ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych InterRisk

Mogą Cię zainteresować