Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
25.07.2023
Małe i średnie przedsiębiorstwa
5 minut

Czy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla niewielkiego przedsiębiorcy się opłaca?

Dziś zajmujemy się tematem ubezpieczenia OC wykupionego dla niewielkiej firmy czy jednoosobowej działalności. Czy to mi się opłaca? Po lekturze tekstu przygotowanego przez eksperta InterRisk,  sądzimy odpowiedz na to pytanie będzie prosta.

 

Każdy Przedsiębiorca kalkuluje koszty i zazwyczaj unika płacenia tych w jego rozumieniu „niepotrzebnych”. Lecz możemy zadać sobie pytanie: czy ubezpieczenie OC Działalności jest zbędnym kosztem?

Przytoczę pewien przykład – młoda osoba założyła salon fryzjersko-kosmetyczny, który znajdował się na pierwszym piętrze, a pod nim na parterze swoją działalność prowadził stomatolog. Po około pół roku funkcjonowania salonu fryzjersko-kosmetycznego nastąpiło zalanie gabinetu dentystycznego. Po analizie okoliczności zdarzenia, okazało się, że zalanie powstało w wyniku rozszczelnienia się wężyka i awarii instalacji doprowadzającej wodę do umywalki fryzjerskiej. W tym przypadku wysokość strat poniesionych przez gabinet dentystyczny, na które miały wpływ: koszty naprawy unitu dentystycznego, remont lokalu, jak
i utracone korzyści (gdyż przez kilkanaście dni stomatolog nie mógł wykonywać zaplanowanych zabiegów) wyniosły blisko 700 000 PLN!

Kolejny przykład: do sklepu spożywczego przyszedł informatyk, który świadczył usługi na podstawie umowy B2B w Niemczech. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosiło 20 000 EUR, czyli według aktualnego kursu walut około 90 000 PLN. Pan informatyk niefortunnie pośliznął się w sklepie, w wyniku czego doznał poważnego urazu głowy. Konieczna była hospitalizacja i pobyt w szpitalu przez kilka tygodni. Po zakończeniu leczenia, niestety jeszcze przez kolejnych kilka tygodni był on zmuszony chodzić na rehabilitację. W wyniku tego nieszczęśliwego zdarzenia przez trzy miesiące był niezdolny do pracy, zarówno  podczas procesu hospitalizacji, jak i rehabilitacji. Innymi słowy nie dostawał wynagrodzenia przez cały okres leczenia. Ponieważ właścicielowi sklepu została przypisana wina za powstałą szkodę (uszczerbek na zdrowiu oraz utracone korzyści w wyniku szkody osobowej) to właściciel (jednoosobowa działalność gospodarcza) był zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym zdarzeniem. A zatem musiał zapłacić za wszystkie utracone korzyści w wyniku tego nieszczęśliwego wypadku, w tym koszty leczenia i rehabilitacji. Łączna wysokość odszkodowania wyniosła w tym przypadku około 400 000 PLN.

Na podstawie powyższych przykładów wyłania się jeden kluczowy wniosek, że niemal każdy podmiot, nawet z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) jest narażony na podobne sytuacje, nawet gdy skala działalności nie jest duża.

Składka za polisę OC Działalności, która pokryłaby koszty podobnych sytuacji może wynosić od 650 PLN  (mając oczywiście na uwadze, że ostateczna składka jest uzależniona od wielu czynników, m.in.: rodzaju prowadzonej działalności, wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej, wysokości osiąganych przychodów, klauzul dodatkowych, franszyzy redukcyjnej).

Odpowiadając zatem na pytanie, które padło na początku artykułu: czy poniesienie kosztu polisy Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/ lub posiadanego mienia (OC Działalności) jest opłacalne? Odpowiedź brzmi: ZDECYDOWANIE TAK!

Często standardową odpowiedzią klientów jest, że „Ja prowadzę działalność już wiele lat i nic takiego się nie wydarzyło” i może jest to prawdą, lecz praktyka pokazuje pewną tendencję, że z roku na rok jest coraz więcej zgłaszanych szkód z tytułu tego ubezpieczenia a dodatkowo wysokość roszczeń również znacząco wzrosła. Z jednej strony społeczeństwo (poszkodowani) jest coraz bardziej świadome swoich praw, a z drugiej – odszkodowania zasądzane przez sądy są coraz to wyższe.

Kluczową także kwestią w ubezpieczeniu OC Działalności jest ustalenie adekwatnej (realnej) sumy gwarancyjnej. Przy jej ustalaniu kluczowymi kwestiami jest otoczenie przedsiębiorcy, rodzaj działalności, którą prowadzi oraz kategoria klientów, którzy potencjalnie są poszkodowanymi. Trudno jest wskazać najlepszą wysokość sumy gwarancyjnej, lecz rekomendacją InterRisk jest, aby nie była ona niższa niż 250 000 PLN, a raczej powinna wynosić co najmniej 500 000 PLN.

I w tym miejscu, ktoś może zapytać, z czego wynikają obowiązki z tytułu odpowiedzialności cywilnej?

Otóż, kodeks cywilny, w szczególności Artykuły 415, 433, 435 nakłada taką odpowiedzialność na:

  1. Prowadzących działalność gospodarczą,
  2. Posiadaczy/ właścicieli nieruchomości.

Artykuł oczywiście nie wyczerpuje całkowicie tematu, a jedynie zwraca uwagę na kluczowe zagadnienia dotyczące przedsiębiorców. W szczególności na znaczenie i wagę OC Działalności w naszym codziennym życiu. Zwłaszcza w kontekście tendencji rynkowych, gdzie  warto mieć na uwadze, że jest zgłaszanych coraz więcej szkód z tego tytułu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a kwota roszczeń stale wzrasta i jest wyższa.