Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
Wsparcie doświadczonego partnera

Rynek biznesowy jest pełen wyzwań i niesie ze sobą różnorodne zagrożenia, które mogą wpłynąć na stabilność i reputację Twojej firmy. Nasze ubezpieczenie dla sprzętu elektronicznego zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zabezpieczyć Państwa sprzęt przed ryzykami, takimi jak uszkodzenia mechaniczne, zalanie, kradzież, czy też awarie techniczne.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Ubezpieczenie na sprzęt elektroniczny obejmuje szeroki zakres ochrony dla urządzeń, w tym sprzętu przetwarzania danych, radiowego, telekomunikacyjnego, graficznego oraz pomiarowego. Dodatkowo zapewnia także ochronę danych, oprogramowania seryjnego i niestandardowego oraz nośników danych. Polisa uwzględnia także koszty dodatkowe, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności po wystąpieniu szkody. Suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wniosku Ubezpieczającego i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszelkie szkody w okresie ubezpieczenia, dla każdego objętego ochroną przedmiotu.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych nie obejmuje części i materiałów, które podlegają szybkiemu zużyciu lub wymianie zgodnie z instrukcją producenta. Dodatkowo ochronie nie podlegają nośniki danych, które nie są wymienialne przez użytkownika, oraz dane i programy przechowywane wyłącznie w pamięci głównej jednostki centralnej. Istnieją także ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym brak odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy umyślnej, działania wojennego, skażenia środowiska, utraty mienia w wyniku przestępstwa, uszkodzenia estetyczne i straty spowodowane przerwaniem dostaw gazów, wody lub elektryczności.

 

Czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od urządzeń mechanicznych nie jest obowiązkowe. Decyzja o jego zakupie jest uzależniona od indywidualnych preferencji właściciela sprzętu elektronicznego. Jednakże wiele firm i przedsiębiorstw decyduje się na ubezpieczenie swojego sprzętu elektronicznego w celu ochrony przed potencjalnymi stratami związanymi z awariami, uszkodzeniami lub kradzieżą.

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

Koszt ubezpieczenia sprzętu elektronicznego może różnić się w zależności od wartości ubezpieczanego sprzętu, rodzaju i zakresu pokrycia oraz ryzyk związanych z użytkowaniem sprzętu. Koszt polisy może wzrosnąć decydując się na rozszerzenie pakietu o:

Dokumenty związane z produktem
#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >