Ocen strone

1

2

3

Wsparcie doświadczonego partnera

Dzisiejszy rynek biznesowy niesie za sobą wiele nieprzewidzianych wyzwań, które mogą wpłynąć na ciągłość prowadzonej działalności. Ubezpieczenie utraty zysku pomoże Ci w minimalizacji skutków nieprzewidzianych zdarzeń, w tym zachowaniu stabilności finansowej i dalszego rozwoju firmy.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie utraty zysku?

Ubezpieczenie od utraty zysków zapewnia ochronę przed finansowymi stratami wynikającymi ze szkody materialnej w ubezpieczonym mieniu przedsiębiorcy. Umożliwia to wyrównanie utraconego zysku brutto oraz pokrycie kosztów stałych, takich jak czynsze czy wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo, ubezpieczenie BI obejmuje również dodatkowe koszty, jakie przedsiębiorca może ponieść w celu kontynuowania działalności po zaistniałej szkodzie. Jest to uzupełnienie polisy ubezpieczeniowej mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz maszyn od uszkodzeń, które można zawrzeć w formie klauzuli dodatkowej. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że w przypadku szkody jego utracone zyski zostaną wyrównane, a działalność będzie mogła być kontynuowana bez większych przeszkód finansowych.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie utraty zysku?

Ubezpieczenie utraty zysku ma swoje ograniczenia. Nie obejmuje ono strat wynikłych z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio ze szkodą materialną w ubezpieczonym mieniu, takich jak zmiany na rynku, fluktuacje cenowe czy konkurencja. Dodatkowo nie chroni Przedsiębiorcy przed utratami wynikającymi z celowego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek wewnętrznych, sabotażu oraz aktów terroru.

 

Czy ubezpieczenie utraty zysku jest obowiązkowe?

Będąc przedsiębiorcą, nie musisz obowiązkowo wykupować ubezpieczenia od utraty zysku. To decyzja, którą każdy właściciel firmy podejmuje indywidualnie, zależnie od swoich potrzeb i oceny ryzyka. Jednak wiele przedsiębiorstw decyduje się na zakup tej polisy, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami finansowymi wynikającymi z przerwania działalności bądź utraty zysku spowodowanej szkodą materialną. Ubezpieczenie utraty zysku jest szczególnie popularne w branżach, gdzie przerwy w działalności mogą mieć poważne konsekwencje finansowe, takich jak produkcja, handel czy usługi. Warto rozszerzyć swoją ochronę ubezpieczeniową o:

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia utraty zysku?

Cena polisy jest ustalana na podstawie różnych czynników, takich jak branża, rodzaj działalności, wielkość przedsiębiorstwa, historia finansowa, prognozowany zysk, okres ochrony czy stopień ryzyka.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie samochodu
Czy świeci słońce czy pada deszcz… Autocasco Wariant Partnerski od InterRisk
3 minuty

Dla pojazdów w tzw. średnim wieku szukamy właściwej ochrony ubezpieczeniowej. Właściwej czyli takiej, która zapewni nam spokojny sen i zarazem nie zrujnuje naszego portfela.

CZYTAJ DALEJ >
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Komputer prezesa, oprogramowanie i dane firmy pod parasolem ochrony InterRisk.
6 minut

Elektronika w wielu firmach odgrywa kluczową rolę. Biura naszpikowane są najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Co w sytuacji, gdy taki sprzęt ulegnie awarii i prowadzenie przedsiębiorstwa okaże się niemożliwe? Dziś podpowiadamy, jak właściciele firm mogą ustrzec się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie samochodu
Assistance – Twój niezbędny towarzysz majówkowych podróży
3 minuty

Assistance, czyli usługa pomocy drogowej, to rodzaj ubezpieczenia, który może okazać się nieoceniony, zwłaszcza podczas wyjazdów, takich jak majówkowe eskapady. Co to jest Assistance?

CZYTAJ DALEJ >