Ocen strone

1

2

3

Wsparcie doświadczonego partnera

Dzisiejszy rynek biznesowy niesie za sobą wiele nieprzewidzianych wyzwań, które mogą wpłynąć na ciągłość prowadzonej działalności. Ubezpieczenie utraty zysku pomoże Ci w minimalizacji skutków nieprzewidzianych zdarzeń, w tym zachowaniu stabilności finansowej i dalszego rozwoju firmy.

Dla kogo?
  • Dużych firm i korporacji

Co obejmuje ubezpieczenie utraty zysku?

Ubezpieczenie od utraty zysków zapewnia ochronę przed finansowymi stratami wynikającymi ze szkody materialnej w ubezpieczonym mieniu przedsiębiorcy. Umożliwia to wyrównanie utraconego zysku brutto oraz pokrycie kosztów stałych, takich jak czynsze czy wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo, ubezpieczenie BI obejmuje również dodatkowe koszty, jakie przedsiębiorca może ponieść w celu kontynuowania działalności po zaistniałej szkodzie. Jest to uzupełnienie polisy ubezpieczeniowej mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz maszyn od uszkodzeń, które można zawrzeć w formie klauzuli dodatkowej. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że w przypadku szkody jego utracone zyski zostaną wyrównane, a działalność będzie mogła być kontynuowana bez większych przeszkód finansowych.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie utraty zysku?

Ubezpieczenie utraty zysku ma swoje ograniczenia. Nie obejmuje ono strat wynikłych z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio ze szkodą materialną w ubezpieczonym mieniu, takich jak zmiany na rynku, fluktuacje cenowe czy konkurencja. Dodatkowo nie chroni Przedsiębiorcy przed utratami wynikającymi z celowego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek wewnętrznych, sabotażu oraz aktów terroru.

 

Czy ubezpieczenie utraty zysku jest obowiązkowe?

Będąc przedsiębiorcą, nie musisz obowiązkowo wykupować ubezpieczenia od utraty zysku. To decyzja, którą każdy właściciel firmy podejmuje indywidualnie, zależnie od swoich potrzeb i oceny ryzyka. Jednak wiele przedsiębiorstw decyduje się na zakup tej polisy, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami finansowymi wynikającymi z przerwania działalności bądź utraty zysku spowodowanej szkodą materialną. Ubezpieczenie utraty zysku jest szczególnie popularne w branżach, gdzie przerwy w działalności mogą mieć poważne konsekwencje finansowe, takich jak produkcja, handel czy usługi. Warto rozszerzyć swoją ochronę ubezpieczeniową o:

 

Jaki jest koszt ubezpieczenia utraty zysku?

Cena polisy jest ustalana na podstawie różnych czynników, takich jak branża, rodzaj działalności, wielkość przedsiębiorstwa, historia finansowa, prognozowany zysk, okres ochrony czy stopień ryzyka.

#UczymyUbezpieczeń
Ubezpieczenie mieszkania
Dzik jest dziki… czyli jak zachować spokój w trudnych sytuacjach w życiu
5 minut

Przepięcia, szkody wyrządzone przez zwierzęta czy przez nas samych. Życie może pisać różne scenariusze. Lecz spokojnie. Z odsieczą przychodzi Ubezpieczenie Dom Max, które zapewni nam równowagę i spokój w trudnych do wyobrażenia sytuacjach w życiu.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Ubezpieczenie medi-care – profilaktyka od serca
5 minut

Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej. InterRisk jako partner ULTRAKREW, akcji promującej honorowe oddawanie krwi, od lat wspiera inicjatywy na rzecz ratowania ludzkiego życia. Równie istotne jest wzmacnianie świadomości w zakresie profilaktyki, dlatego dziś piszemy o badaniach krwi i Ubezpieczeniu medi-care w szerszym wymiarze.

CZYTAJ DALEJ >
Ubezpieczenie zdrowia
Jak dbać o zdrowie z Antidotum Plus
7 minut

Odpowiednia profilaktyka daje nam większe szanse na dłuższe życie i w lepszej kondycji. Dlatego warto z jak największą troską podejść do swojego zdrowia, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Antidotum Plus to dostęp do szerokiego katalogu usług medycznych w sieci renomowanych prywatnych placówek.

CZYTAJ DALEJ >