Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2023 jednogłośną decyzją przyznała InterRisk tytuł Laureata oraz Złote Godło QI 2023 w kategorii  QI PRODUCT za „Ubezpieczenie Dom Max jeszcze bardziej Max!” To kolejne uznanie dla rozwiązania InterRisk – w sierpniu tego roku Dom Max otrzymał tytuł Produktu Miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej.

 

Dom Max w nowej odsłonie

Kapituła Programu pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia Dom Max.

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Certyfikat sygnowany przez instytucje patronujące są potwierdzeniem najwyższej jakości rozwiązania. Nagrodę za Ubezpieczenie Dom Max odebrali przedstawiciele InterRisk podczas uroczystej Gali 1 grudnia br. w Krynicy-Zdroju.

Złote Godło QI dla Dom Max

Kapituła konkursu doceniła InterRisk za kompleksowe rozwiązania i optymalną ochronę, które zapewnia Dom Max. Pakiet jest odpowiedzią  na aktualne potrzeby Polaków w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od wszystkich ryzyk.

W ubezpieczeniu Dom Max wprowadziliśmy wiele istotnych zmian z punktu widzenia Klienta. Kluczowe cechy wyróżnionego Dom Max InterRisk to:

 • maksymalne rozszerzenie ryzyk w ubezpieczeniu mieszkania i domu (m.in. dodanie kradzieży zwykłej z pomieszczeń, dodanie katastrofy budowalnej wskutek naruszenia konstrukcji budynku także bez bezpośredniego działania zdarzenia na ubezpieczone mienie),
 • podniesienie limitów w mieniu i w assistance,
 • większa ochrona mienia ruchomego (np. rowery, hulajnogi, drobny sprzęt sportowy, ) nie tylko wewnątrz nieruchomości, ale także na terenie posesji, mienie na balkonach, tarasach, w garażu, ogrodzie),
 • ubezpieczenie roweru poza miejscem ubezpieczenia w tym od kradzieży z pomieszczeń, pojazdów, bagażników zewnętrznych. Ochrona obejmuje między innymi również odpowiedzialność za uszkodzenie roweru wskutek wypadku rowerowego – kolizji z pojazdami, osobami, zwierzętami, innymi rowerzystami czy jakimikolwiek innymi obiektami,
 • nieoceniona pomoc w trakcie wycieczki na rowerze (m.in. wsparcie fachowca, usprawnienie lub organizacja roweru zastępczego, transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej Ubezpieczonego i jego bliskich poszkodowanych w wyniku wypadku, wypłata odszkodowania pokrzywdzonym w wypadku),
 • nowość – szerszy zakres terytorialny Assistance rowerowego obejmujący całą Polskę i strefę przygraniczną na obszarze Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy – do 50 km od polskiej granicy,
 • dodanie nowych świadczeń w assistance dla domu – in. usuwanie gniazd os lub szerszeni, dezynsekcja, deratyzację, pomoc w zakresie awarii urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

To tylko kilka przykładów z pakietu korzyści, które ma do zaoferowania InterRisk w obszarze ubezpieczenia domów i mieszkań.

Dom Max to rozwiązane dostosowane pod katem różnych potrzeb naszych Klientów. Obecnie wyróżnia nas na rynku:

 • odpowiedzialność za szkody własne wyrządzone przez Ubezpieczonego, jego osoby bliskie lub zwierzęta domowe w jego własnym mieniu,
 • możliwość ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego, sportowego, muzycznego itp. na obszarze całego świata,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaniedbania, zapominania lub rażącego niedbalstwa w tym za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminów obowiązkowych przeglądów,
 • ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach elementów szklanych (stłuczenie i pęknięcie bez względu na przyczynę)
 • szeroka ochrona dla rowerzystów obejmująca m. in. odszkodowanie za rower po wypadku oraz szereg świadczeń assistance w Polsce i strefie przygranicznej krajów sąsiadujących należących do UE.
 • Pomoc IT 24h w zakresie assistance domowego.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatym wachlarzem ubezpieczeń InterRisk.