Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Akcja szkolna InterRisk wystartowała!

Tegoroczna propozycja ubezpieczeniowa InterRisk dla szkół i rodziców jest atrakcyjna pod wieloma względami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na bogaty pakiet opcji do wyboru. Dzięki EDU Plus każdy rodzic i opiekun dziecka bez trudu dostosuje ubezpieczenie pod kątem swoich  potrzeb. EDU Plus to wysoka jakość usług i kompleksowe rozwiązania z myślą o potrzebach współczesnego ucznia. Opcja Hejt Stop gwarantuje wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci.

 

InterRisk wystartował z akcją ubezpieczeniową skierowaną do rodziców, opiekunów dzieci oraz szkół. Spółka od wielu lat prowadzi działania edukacyjne dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, tym razem tematem przewodnim jest ubezpieczenie najmłodszego pokolenia Polaków. Rodzice wciąż nie mają dostatecznej wiedzy i chętnie korzystają z podpowiedzi typu: na co należy zwrócić uwagę przy wyborze polisy dla dziecka i jakie opcje dodatkowe warto rozważyć?

Elastyczne rozwiązania na czasie  

InterRisk zaprojektował program ubezpieczeń InterRisk zaadresowany do szkół i opiekunów dzieci, gdzie na plan pierwszy wysuwa się kompleksowy zestaw rozwiązań, które obejmują  różne rodzaje ryzyka.

– Przede wszystkim zadbaliśmy o to, aby EDU Plus zapewniało dzieciom kompleksową ochronę w ciągu całego roku szkolnego. Nasze ubezpieczenie chroni w przypadku choroby, ale również zapewnia finansową ochronę, jeśli dziecku przydarzy się wypadek. Co istotne,  ochrona działa nie tylko w szkole, ale także na placu zabaw, w ośrodku sportowym, przystanku autobusowym – słowem wszędzie tam, gdzie dziecko będzie przebywać.   Uwzględniliśmy wiele ryzyk związanych z niespodziewanymi sytuacjami w życiu. – mówi Katarzyna Rudzka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych InterRisk.

Stop przemocy w sieci!

Warto wiedzieć, że EDU Plus to wyjątkowy produkt na rynku ubezpieczeń szkolnych, który pozwala uzbroić się w narzędzia do walki z przemocą słowną w internecie. Dzięki opcji Hejt Stop rodzice mogą uzyskać wsparcie w przypadku włamania na prywatne konto dziecka lub profil. Pomoc psychologiczna i prawna jest świadczona przez dyplomowanych psychologów i doświadczonych prawników, a usługi z zakresu pomocy prawnej są nielimitowane.

Jedną z najważniejszych cech oferty InterRisk jest elastyczność, co oznacza, że ubezpieczenie można rozszerzyć o dowolnie wybrane opcje dodatkowe.

– Wybór pakietów jest naprawę szeroki! Co istotne, wypłaty świadczeń z opcji głównej i opcji dodatkowych sumują się, co daje większe bezpieczeństwo i ochronę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeniową. – dodaje Katarzyna Rudzka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Propozycja ubezpieczeniowa InterRisk dla szkół i rodziców uwzględnia nawet ochronę w przypadku ugryzienia przez kleszcza. W Pakiecie Kleszcz, rodzice mają zagwarantowane pokrycie kosztów badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, usunięcia kleszcza oraz wypłatę świadczenia za rozpoznanie boreliozy. Ponadto EDU Plus daje możliwość uzyskania drugiej opinii lekarskiej rekomendowanej placówki medycznej w sytuacji zachorowania na poważną chorobę w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

EDU Plus zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań, jak TeleMedycyna, która pozwala szybko i wygodne skonsultować problem zdrowotny z lekarzem internistą, pediatrą, ginekologiem, urologiem i psychologiem. Również wsparcie finansowe dla rodzica lub opiekuna prawnego w akcji poszukiwawczej zaginionego dziecka, czy zwrot kosztów uszkodzonej pompy insulinowej lub aparatu ortodontycznego na terenie szkoły w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Więcej informacji na temat EDU Plus i szerokiego wachlarza ubezpieczeń InterRisk można znaleźć na stronie www.interrisk.pl