Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

InterRisk aktywnie wspiera kandydatów na agentów ubezpieczeniowych, udostępniając możliwość zdawania egzaminów przez internet. Zostały przygotowane dwa systemy teleinformatyczne, które zapewniają skuteczną identyfikację tożsamości osób zdających egzamin oraz samodzielności ich pracy.

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji, wprowadzające czasową możliwość przeprowadzania egzaminów agencyjnych zdalnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Tym samym resort finansów wdrożył kolejne przepisy ułatwiające funkcjonowanie branży ubezpieczeniowej w czasie epidemii.

Znaleźliśmy się w nietypowej sytuacji, która wymagała od nas natychmiastowego dostosowania się do nowych warunków. Nowe przepisy to kolejny krok w usprawnianiu funkcjonowania branży ubezpieczeniowej. Dzięki nim mogliśmy przygotować rozwiązania ułatwiające kandydatom na agentów zdawanie egzaminów w trybie on-line. Dbamy o to, aby Pośrednicy byli bezpieczni, co jest istotne zwłaszcza w stanie epidemii – mówi Robert Lesiak, Kierownik Zespołu Administrowania Sprzedażą  w InterRisk.

Wprowadzenie nowych przepisów zapewni bezproblemowe i bezpieczne przeprowadzenie egzaminów, a także kontynuowanie procesów rekrutacyjnychzabezpieczenie utrzymania  i rozwijania sieci sprzedaży ubezpieczeń.

 

InterRisk TU SA

Vienna Insurance Group