Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Około 350 uczestników wzięło udział w ceremonii otwarcia 37. Edycji Międzynarodowego Kongresu AIAG, który zorganizowano 13 listopada br. w Genewie. Tematem spotkania były „Ubezpieczenia rolne: kluczowe narzędzie zarządzania ryzykiem rolników”. W kongresie uczestniczyło kilkunastu polskich reprezentantów z branży rolnej Towarzystw Ubezpieczeniowych, a  wśród nich przedstawiciele InterRisk.

 

Podczas dwudniowej konferencji ubezpieczyciele rolni i reasekuratorzy mieli doskonałą okazję, aby wymienić poglądy na kluczowe tematy dotyczące segmentu rolnego w kontekście ubezpieczeń.

Yaelle Cruchon i Alexis Tissot mówili o wyzwaniach stojących przed rolnictwem z własnego doświadczenia jako rolnicy. Z kolei Bernard Lehmann, przewodniczący panelu ekspertów wysokiego szczebla przy ONZ, mówił o bezpieczeństwie żywnościowym i ważnym wkładzie ubezpieczycieli. Michael Feitknecht, Fenaco, i Christoph Carlen, Agroscope, przedstawili dogłębny wgląd w projekt Arable Farming 2035, który dotyczy adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych.

InterRisk – ważny partner w ubezpieczeniach dla rolnictwa

Na Międzynarodowym Kongresie AIAG Prezes Zarządu InterRisk Piotr Narloch był głosem polskiej branży i wypowiadał się w imieniu ubezpieczycieli, którzy mają w ofercie ubezpieczenie upraw.

Prezes InterRisk w panelu zatytułowanym ,,Polskie partnerstwo prywatno-publiczne jako dotowany system wpierający ochronę ubezpieczeniową w sektorze Agro” poruszył ważne kwestie w działalności ubezpieczycieli w sektorze rolnym. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił, m.in. analizie rynku i ewolucji ubezpieczeń w Polsce, a także suszy jako wyzwaniu dla Polski oraz zmianach klimatycznych i ich wpływowi na rynek ubezpieczeń. W obszernej prezentacji zostały wykorzystane dane, które dostarczyła Polska Izba Ubezpieczeń.

Ostatnie miesiące pokazały, jak katastrofalne w skutkach mogą być anomalie pogodowe. Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) kontynent europejski nagrzewa się dwukrotnie szybciej niż reszta świata. Szczególnie dotkliwe były ostatnie dwa lata. W Europie wystąpiły zarówno ekstremalne upały, susze, pożary, jak i inne anomalie pogodowe. Dlatego tak istotne jest, aby być dobrze ubezpieczonym w momentach niespodziewanych zmian pogodowych.