Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Komisja Nadzoru Finansowego ponownie przyznała InterRisk tytuł „Instytucji finansowej przyjaznej mediacji”. Już kolejny raz podkreślone zostało przyjazne nastawienie InterRisk do współpracy z klientami i kładzenie dużego nacisku na mediacyjne, polubowne metody rozwiązywania sporów.

Chciałbym serdecznie podziękować Komisji Nadzoru Finansowego.

Już trzeci raz z rzędu InterRisk został doceniony za codzienną pracę wkładaną w zapewnianie Klientom jak najlepszych doświadczeń.

Dążymy nie tylko do tego, aby poprawiać procesy, przykładamy również wagę do utrwalania w firmie postawy wrażliwości oraz koncyliacji w relacjach –  jest to zauważane przez Klientów i Partnerów oraz regularnie doceniane przez instytucje oceniające.

Przykładem takich działań było powołanie w 2019 roku Rzecznika Klienta w naszej firmie – dzięki temu mamy wewnętrzny podmiot, który jest głosem ubezpieczonych i stoi na straży ich interesów – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk.