Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

InterRisk, podmiot należący do austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group, oferujący ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne i majątkowe na polskim rynku, podpisał kontrakt z firmą Quantee na wdrożenie ActuAI – innowacyjnego oprogramowania do dynamicznej wyceny produktów ubezpieczeniowych. Wdrożenie to pomoże firmie InterRisk w budowie przewagi konkurencyjnej, utrzymaniu wzrostu udziałów rynkowych i rentowności portfela.

Wycena produktów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na pozycję konkurencyjną firm ubezpieczeniowych. Umiejętność dostarczania lepszej, bardziej spersonalizowanej i precyzyjnej ceny jest istotnym wyróżnikiem. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania ActuAI.”, komentuje Włodzimierz Wasiak, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w InterRisk.

Kontrakt obejmuje subskrypcję na oprogramowanie ActuAI oraz usługi wdrożeniowe dostarczane przez Quantee. Dzięki implementacji ActuAI InterRisk będzie w stanie opracować bardziej precyzyjne modele ryzyka, przeprowadzić proces optymalizacji cenowej, a także z łatwością wdrażać nowe taryfy.

Po szczegółowym procesie rozpoznania rynku zdecydowaliśmy się na wdrożenie ActuAI. Jest to rozwiązanie z dużym potencjałem, które pomoże nam osiągać nasze cele biznesowe.”, dodaje Rafał Rzeszutko, Dyrektor Departamentu Taryfikacji w InterRisk.

Quantee jest firmą, która dostarcza pierwsze na świecie rozwiązanie do dynamicznej wyceny produktów ubezpieczeniowych, faktycznie wykorzystujące sztuczną inteligencję – ActuAI. Pozwala ono firmom ubezpieczeniowym budować i wdrażać bardziej konkurencyjną wycenę produktów w czasie nawet do 10x krótszym niż obecnie i zarządzać nią w czasie rzeczywistym. Quantee posiada siedzibę w Warszawie, ale działa międzynarodowo i obsługuje klientów z kilku europejskich krajów.