Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Trwa  budowa tunelu pod cieśniną Świny, projektu realizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście. InterRisk jest ubezpieczycielem tej niezwykle ważnej dla całego regionu inwestycji, której realizacja przyczyni się do usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Świnoujście to jedyne polskie miasto, które jest położone aż na 44 wyspach. Do największych z nich należy Uznam i Wolin. Obecnie jedynym połączeniem pomiędzy tymi wyspami, a także z resztą Polski, są dwie przeprawy promowe. Zdarza się, że w przypadku niesprzyjającej pogody, miasto zostaje zupełnie odcięte od reszty kraju. Budowa stałego połączenia lądowego jest więc kluczowym przedsięwzięciem dla Świnoujścia i z pewnością pomoże rozwiązać problemy komunikacyjne.

O inwestycji

Zaprojektowany pod cieśniną Świny tunel jest jednorurowy. W każdym kierunku będzie dostępny jeden pas ruchu o szerokości 3,5 metra oraz ciąg ewakuacyjny i pobocze po 1,75 metra. Dobiegły już końca najtrudniejsze etapy projektu, czyli wiercenie tunelu i wybudowanie wyjść ewakuacyjnych w technologii mrożenia gruntu. Obecnie wykonywany jest m.in. montaż instalacji infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów, czyszczenie i uszczelnianie całej obudowy tunelu, jak i prace instalacyjne pod zasilenie wentylatorów wyciągowych. Rozpoczęło się także układanie warstw drogowych. Kiedy zakończy się ten proces, wykonawca rozpocznie fazę testów pod kątem sprawdzenia, czy tunel spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa i jest odpowiednio przygotowany dla przyszłych użytkowników.

To najważniejsza inwestycja, jaką obecnie realizujemy w naszym mieście. Przełomowa i historyczna dla mieszkańców, którzy czekają na tunel wiele lat, ale też dla całego regionu i turystów, którzy odwiedzają nas przez cały rok. Po wielu miesiącach skomplikowanych technicznie prac, między innymi drążenia tunelu czy wykonania wyjść ewakuacyjnych, już niedługo będziemy mogli oddać go do użytku. Z niecierpliwością czekamy na pozytywne wyniki testów bezpieczeństwa. Już teraz przygotowujemy się do wielkiego otwarcia naszego tunelumówi Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska, reprezentująca Gminę Miasto Świnoujście.

InterRisk – kompleksowa ochrona inwestycji

Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe dotyczące ubezpieczenia inwestycji w październiku  2019 roku pod nazwą: „Usprawnienie Połączenia Komunikacyjnego Pomiędzy Wyspami UZNAM i WOLIN w Świnoujściu – Budowa Tunelu pod Świną”. W jego wyniku firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Lider Koasekuracji) oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Partner Koasekuracji) zostały wybrane na ubezpieczycieli inwestycji Jednocześnie, InterRisk TU SA VIG (Lider) wraz
z Wiener TU SA Vienna Insurance Group  (Partner) objął ochroną ubezpieczeniową maszynę TBM (Tunnel Boring Machine) służącą do drążenia tunelu na warunkach CPM (ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych według standardu monachijskiego), czyli na wypadek uszkodzenia z przyczyn zewnętrznych.

Cieszymy się, że InterRisk został wybrany przez Gminę Miasto Świnoujście na lidera ubezpieczeniowego tak ważnej inwestycji zarówno w skali miasta, jak i całego regionu. Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową na czas prowadzonych prac, ale także dbamy o to, aby nasz Klient przez cały proces budowy tunelu odczuwał pełen komfort i miał zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, który możemy mu zapewnić jako jeden
z wiodących ubezpieczycieli w naszym kraju.
– stwierdza Piotr Narloch, Prezes InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie CAR/EAR zapewniło Miastu Świnoujście ochronę przed problematycznymi sytuacjami związanymi z pracą Wykonawców, które mogą wystąpić w okresie realizacji budowy. Na przykład ochronę w przypadku opuszczenia placu budowy przez Wykonawcę.

Ubezpieczenie CPM, oprócz ochrony bardzo drogiej i niezbędnej do wykonania tunelu maszyny, zapewniło miastu przede wszystkim kompleksowość ochrony inwestycji. InterRisk objął ochroną również ryzyko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Wykonawca ustalił termin roboczy zakończenia inwestycji na koniec maja 2023 roku.

Głównym Inwestorem jest Gmina Miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gülermak. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrentz. Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 procent). Pozostałą kwotę inwestor Gmina Miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

 

Tunel pod Świną – kluczowe dane

13,46 m

Średnica zewnętrzna tunelu
w przekroju poprzecznym

3200 m

Łączna szacunkowa
długość inwestycji

1483,80 m

Szacunkowa długość tunelu
drążonego metodą TBM

ok. 38 m p.p.m.

Najgłębsze miejsce tunelu
pod dnem cieśniny Świny