Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY
  • InterRisk rozpoczął sezon wiosenny sprzedaży ubezpieczeń upraw z dopłatą z budżetu Państwa
  • Spółka promuje także zawieranie kompleksowych umów pakietowych, które obejmują kilka ryzyk

InterRisk oferuje kompleksową ofertę ubezpieczeniową dla sektora rolnego. Ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu Państwa od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród rolników. Ubezpieczenia objęte są dofinansowaniem w wysokości do 65% składki ubezpieczeniowej wynikającej z polisy jako dokumentu ubezpieczenia. InterRisk w sezonie wiosennym oferuje ochronę upraw tradycyjnych: zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, roślin strączkowych i kukurydzy. Rolnik może skorzystać z ubezpieczenia na wypadek wystąpienia m.in. przymrozków wiosennych, opadów gradu, deszczu nawalnego i huraganu. Zakres może zostać rozszerzony o ryzyko ognia i o szkody wynoszące co najmniej 8% ubytku w plonie. Dużym atutem ubezpieczenia upraw w InterRisk jest ustalenie wysokości szkody w oparciu o sumę ubezpieczenia przyjętą przy zawieraniu umowy.

Szczególnie polecamy zawarcie umów pakietowych, które obejmują kilka ryzyk. W ten sposób możemy zapewnić sobie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, która zapewnia poszkodowanym zabezpieczenie finansowe w przypadku szeregu zdarzeń losowych, które mogą przytrafić się w całym sezonie wegetacyjnym.mówi Marek Dzierla, Kierownik Biura Ubezpieczeń Rolnictwa w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group.

W wachlarzu ubezpieczeń rolnych InterRisk posiada także dedykowany produkt – Agro Pakiet, który chroni gospodarstwo rolne, cenny sprzęt czy ruchomości domowe na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. To zabezpieczenie nie tylko mienia, ale również życia prywatnego. Z kolei Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może zostać rozszerzone o zdiagnozowanie chorób, takich jak borelioza czy wścieklizna. Co ważne, z tej ochrony skorzystać mogą także osoby bliskie rolnikowi, który wykupił taką ochronę. Ponadto InterRisk oferuje ubezpieczenie Ochrony Prawnej czy Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym. Z pewnością wielu rolników będzie zainteresowanych ubezpieczeniem Agrocasco. Polisa w tym zakresie zabezpieczy właścicieli pojazdów rolniczych przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji, które są związane z ich użytkowaniem. W przypadku tego ubezpieczenia rolnicy mają zapewnioną ochronę od wszystkich ryzyk, w tym również w przypadku wystąpienia szkód powstałych w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego.