Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

InterRisk otrzymał zgodę Kolegium Nadzorów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, na stosowanie częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania wymogu kapitałowego w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego. Nowe rozwiązanie umożliwia nowoczesne zarządzanie wypłacalnością i przekłada się na zwiększenie stabilności finansowej spółki. W Polsce dotąd tylko jedno TU mogło stosować takie rozwiązanie. Od teraz również Klienci i Partnerzy InterRisk uzyskają potwierdzenie najwyższych, zindywidualizowanych standardów zarządzania ryzykiem w towarzystwie.

 

Model wewnętrzy w InterRisk

W dobie niepewności otoczenia biznesowego oraz możliwości realizacji różnych scenariuszy, stosowanie modelu wewnętrznego przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa klientów, jak i wzmacnia pozycję InterRisk jako solidnego partnera w biznesie. Wdrożenie tego rozwiązania było jednym ze strategicznych projektów prowadzonych przez InterRisk
w ostatnich latach. Główną jego zaletą jest możliwość adekwatnego oszacowania ryzyka oferowanych produktów ubezpieczeniowych.

Jesteśmy dumni i niezmiernie cieszymy się, że wypracowany przez nasz zespół model wewnętrzny uzyskał przychylną ocenę Komisji Nadzoru Finansowego. Uzyskanie zgody na jego stosowanie oznacza zrealizowanie jednego z kluczowych celów Strategii biznesowej spółki. Ponadto dla naszych Klientów i Partnerów stanowi potwierdzenie wiarygodności InterRisk jako ubezpieczyciela o solidnej bazie kapitałowej. mówi Włodzimierz Wasiak, Członek Zarządu odpowiedzialny za pion finansowy i zarządzanie ryzykiem w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Model wewnętrzny jest złożonym narzędziem analitycznym prognozującym rozwój portfela ubezpieczeń według różnych scenariuszy i prawdopodobieństw. Parametry modelu kalibrowane są w oparciu o charakterystyki poszczególnych produktów oraz dane historyczne. W systemie zarządzania model wewnętrzny stanowi istotne narzędzie monitorowania rozwoju biznesu. Rozszerza możliwości predykcyjne w zakresie planowania finansowego oraz analizy scenariuszowej, jak również jest efektywnym instrumentem badającym adekwatność przyjętego programu reasekuracyjnego.

Ze względu na złożoność procesu, jednym z kluczowych elementów projektu była automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem danych oraz implementacja dodatkowych kontroli w tym obszarze.

Wdrożenie modelu wewnętrznego wymagało zastosowania nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnego podejścia. Dzięki wypracowanym procesom, stanowi on dodatkowe, kompleksowe źródło informacji dla zarządu i kadry menedżerskiej. – stwierdza Mateusz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

– Uzyskanie możliwości stosowania modelu wewnętrznego jest istotnym osiągnięciem. Najważniejsze jest to, że będzie determinowało w przyszłości zarządzanie ryzykiem oraz środkami towarzystwa w jeszcze lepszy, kompleksowy i dostosowany do naszej specyfiki sposób – podsumowuje Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

InterRisk jest drugim w Polsce towarzystwem ubezpieczeń, które otrzymało zgodę na stosowanie modelu wewnętrznego. Potwierdza to wysokie kompetencje analityczne zespołów aktuarialnego i zarządzania ryzykiem w spółce. Zgoda na stosowanie modelu wewnętrznego w InterRisk oznacza, że już w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej za 2023 rok wszystkie informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego będą oparte o jego wyniki.