Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dom Max jeszcze bardziej MAX

Od 25 sierpnia br. InterRisk oferuje klientom ubezpieczenie Dom Max w nowej odsłonie. Wprowadziliśmy wiele zmian w zakresie tego ubezpieczenia, dokonaliśmy gruntownego przeglądu zakresu i rozszerzenia w wybranych obszarach. W ubezpieczeniu mienia dodaliśmy do zakresu między innymi ryzyko katastrofy budowlanej – nie tylko w związku z bezpośrednim uszkodzeniem ubezpieczonego domu jednorodzinnego czy mieszkania, co już było w zakresie, ale także w sytuacji, gdy wskutek np. wybuchu w jakiejkolwiek innej części nieruchomości, dojdzie do uszkodzeń i naruszenia konstrukcji budynku, który na podstawie decyzji administracyjnej zostanie przeznaczony do rozbiórki.

– W takiej sytuacji, pomimo tego, że nie doszło do bezpośredniego uszkodzenia ubezpieczonego lokalu mieszkalnego wypłacamy odszkodowanie, tak jak w przypadku szkody całkowitej. Ponadto zdecydowaliśmy się również na zmiany w definicji samego lokalu mieszkalnego – obecnie w sytuacji, gdy taki lokal znajduje się w budynku, w którym wydzielone jest nie więcej niż 4 lokale mieszkalne ubezpieczymy w granicach sumy ubezpieczenia również części wspólne w wysokości procentowego udziału, zgodnie z aktem notarialnym lub księgą wieczystą takie jak na przykład: klatka schodowa, dach, brama wjazdowa, winda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodne, kanalizacyjne czy elektryczne, a także fundamenty czy zewnętrze ściany nośne wraz z elewacją. – wyjaśnia Piotr Łoza, Dyrektor Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego InterRisk.

Kolejne rozszerzenia dotyczą m.in. mienia na posesji od wszystkich ryzyk w tym od kradzieży zwykłej – tu oprócz mebli ogrodowych, urządzeń do pielęgnacji działki (np. kosiarek samojezdnych), wózków dziecięcych i wyposażenia placów zabaw dodaliśmy także wszelkiego rodzaju niewielki sprzęt sportowy w tym rowery, hulajnogi, deskorolki itp. Zakres ubezpieczenia od kradzieży zwykłej rozszerzyliśmy dodatkowo o budynki mieszkalne, niemieszkalne, budowle, pomieszczenia gospodarcze, tarasy i balkony.

Podnieśliśmy także część limitów – w tym limit odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta nie należące do naszego Ubezpieczonego jak np. gryzonie, kuny, bobry, dziki czy dzięcioły. A w zakresie mienia ruchomego dodaliśmy także sprzęt fotograficzny i elektronikę przenośną w miejscu ubezpieczenia, zakupioną na firmę i wykorzystywaną do działalności gospodarczej poza miejscem ubezpieczenia.dodaje Piotr Łoza z InterRisk.

Warto także zaznaczyć, że w ubezpieczeniu OC wprowadziliśmy kilka istotnych zmian rozszerzających zakres – m. in. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek użytkowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego należącego do firmy.

– W ubezpieczeniu assistance podnieśliśmy niemal wszystkie limity na poszczególne świadczenia, dodając do zakresu oprócz usług hydraulika, szklarza, elektryka czy ślusarza także usługi murarza czy dekarza po szkodzie. W zakresie awarii sprzętu RTV i AGD doszły urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, a także usługa dezynsekcji, deratyzacji czy usuwania gniazd os i szerszeni. – mówi Piotr Łoza z InterRisk.

Czas na rower!

Proponujemy obecnie naszym Klientom bardzo szerokie ubezpieczenie rowerowe: od wszelkich, możliwych, niespodziewanych zdarzeń, które mogą spowodować uszkodzenie, zniszczenie lub utratę (np. w skutek kradzieży) roweru lub rowerów naszego Ubezpieczonego. Niezależnie od tego czy szkoda miała miejsce w domu, w garażu, w piwnicy, na balkonie, na tarasie lub na posesji domu jednorodzinnego.

Oferta obejmuje również ubezpieczenie roweru w trakcie wyjazdu, wycieczki rowerowej na obszarze całego kraju. Obejmuje ono uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rowerów wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem do zamykanych pomieszczeń również tych wynajmowanych w czasie urlopu, z samochodu, a także z zamykanego na klucz zewnętrznego bagażnika samochodowego lub kufra. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje także wypadek rowerowy czyli uszkodzenie roweru w wyniku kolizji z innym rowerzystą, pojazdem, zwierzęciem lub jakimkolwiek obiektem.

W przypadku ubezpieczenia roweru InterRisk mamy teraz także bardzo atrakcyjną ofertę pomocy assistance. Obejmuje ona transport roweru z miejsca wypadku do miejsca zamieszkania lub do najbliższego serwisu rowerowego. Jeśli wskutek wypadku lub awarii rower nie będzie nadawał się do dalszej jazdy, InterRisk zapewni organizację roweru zastępczego. Natomiast jeśli po drobnym zdarzeniu, rower będzie wymagał niewielkiej naprawy, ubezpieczyciel zapewni wsparcie fachowca, który pomoże usprawnić go na miejscu.

– Pragnę podkreślić, że w ramach ubezpieczenia roweru użytkownik korzystający z naszej polisy może liczyć również na transport do placówki medycznej. Zapewnimy też transport osobom bliskim, które Ubezpieczony będzie miał pod opieką w trakcie wycieczki, a po wypadku nie będzie mógł się nimi zająć. Jeśli ktoś inny zostanie poszkodowany w wypadku, nasza pomoc obejmie także osoby poszkodowane w zakresie OC życia prywatnego do wysokości sumy gwarancyjnej, którą Ubezpieczony ustalił na polisie. Poszkodowany będzie mógł liczyć na odszkodowanie, a nasz Klient nie będzie musiał pokrywać jego strat. – podsumowuje Piotr Łoza z InterRisk.

Nowością w polisie InterRisk jest także szerszy zakres terytorialny Assistance rowerowego − to nie tylko świadczenia w całym  kraju, ale także w strefie przygranicznej na obszarze Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy – do 50 km od polskiej granicy.