Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

InterRisk był Partnerem tegorocznego, jubileuszowego XXV Kongresu Brokerów w Mikołajkach, który odbywał się pod hasłem „Osobno Razem”. Ubezpieczyciel przygotował ciekawą debatę i zaprosił uczestników kongresu na panel dyskusyjny pt.: „Geopolityka a ubezpieczenia i rynek finansowy” z udziałem znakomitych ekspertów. Na spotkanie przybyła rekordowa liczba uczestników, a dyskusja zyskała pozytywny odbiór i odbiła się szerokim echem wśród uczestników wydarzenia.

Kongres Brokerów to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie branży brokerskiej w Polsce. W tym roku wydarzenie odbywające się w dniach 24-26 maja, zgromadziło ponad 1200 gości, w tym blisko 550 brokerów i kilkuset przedstawicieli towarzystw ubezpieczeń. Z okazji jubileuszu organizatorzy przygotowali nowe wizualizacje kongresowe w zielonych odcieniach.

Zebranych gości tradycyjnie powitał Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W słowie wstępu nawiązał do wyzwań, z którymi mierzy się obecnie branża ubezpieczeniowa i które mają istotny wpływ na rynek. Wśród nich wymienił m.in. wojnę w Ukrainie, pandemię, inflację, deglobalizację, RODO, ESG z nadchodzącymi zmianami w zakresie raportowania i oceny poziomu oddziaływania na środowisko czy sztuczną inteligencję.

Panel InterRisk – wpływ geopolityki na ubezpieczenia

W drugim dniu Kongresu Brokerów InterRisk przygotował debatę, która doskonale wpisała się aktualne trendy i zagadnienia. Panel zatytułowany „Geopolityka a ubezpieczenia i rynek finansowy” okazał się wielkim sukcesem, zyskując rekordową liczbę uczestników, którzy z uwagą śledzili przebieg całej dyskusji.

Do udziału w nim InterRisk zaprosił brokerów Rafała Kaszubowskiego Prezesa Zarządu EIB SA i Sylwię Kozłowską, Członka Zarządu Aon Polska, a także publicystę, historyka i dziennikarza Marka Budzisza oraz Alberta Świdzińskiego, dyrektora ds. analiz Strategy & Future. Ubezpieczyciela  reprezentowali Piotr Narloch, Prezes InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Andrzej Wysmułek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Geopolityka ma obecnie ogromny wpływ na biznes, nie mniejszy niż makroekonomia. Mając to na uwadze, zaprosiliśmy wybitnych ekspertów do zagłębienia się w ten temat. Dobór panelistów nie był przypadkowy, gdyż naszym celem było pokazanie możliwie szerokiej perspektywy dla zobrazowania szans dla rozwoju branży ubezpieczeniowej. Niewątpliwie dostrzegamy szanse i liczymy, że jako jeden z wiodących ubezpieczycieli na rynku, dobrze je wykorzystamy.stwierdził Piotr Narloch, Prezes InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Panel InterRisk został podzielony na dwa bloki tematyczne. W pierwszym, eksperci skupili się na omówieniu sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na ekonomię oraz wizji przyszłości, natomiast w drugim bloku poruszono temat ubezpieczeń w kontekście nowych uwarunkowań rynkowych i aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Zmiany epokowe

Marek Budzisz omówił szeroko temat szans dla polskiego biznesu, w tym dla ubezpieczeń i rynku finansowego w kontekście odbudowy powojennej Ukrainy. Stwierdził, że zmiany które zachodzą i będą zachodziły na wschodniej flance NATO i na Ukrainie w związku z wojną i odbudową trzeba postrzegać w kategoriach zmian epokowych.

– Po pierwsze mówi się o modelu izraelskim dla Ukrainy. W praktyce oznacza to, że 300 tys. armia, którą po wojnie chcą dysponować władze w Kijowie, wyposażona i wyszkolona w zgodzie ze standardami NATO, będzie siłą w części finansowaną przez państwa Paktu. To oznacza, że transfery finansowe na rzecz Ukrainy, dostawy sprzętu, szkolenia etc. będą czynnikiem stałym. W efekcie powstanie cały nowy segment finansowy i gospodarczy związany z przywracaniem i wzmocnieniem ukraińskiej zdolności do samoobrony. Polska będzie, z racji położenia, pełniła w tym systemie centralną rolę. Tylko odbudowa szacowanych na 146 mld dolarów zniszczeń ukraińskiej infrastruktury spowoduje niespotykany wcześniej boom budowlany w naszej części Europy. Do tego należy dodać inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w Polsce, które będą wymuszane przez dwa czynniki – wzmocnienie wschodniej flanki NATO, zmiana modelu obrony i integracja nowych państw wiąże się
z inwestycjami w infrastrukturę komunikacyjną i magazynową a ponadto Ukraina, której obecnie ponad 50 % eksportu odbywa się kanałami lądowymi przez Polskę, będzie zainteresowana budową nowych, alternatywnych wobec czarnomorskich kanałów komunikacyjnych. Po to, aby odbudowa Ukrainy stała się realna, bo potrzebna masa towarów, surowców i maszyn musi tam fizycznie z Zachodu dotrzeć, niezbędne będą w najbliższych latach inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną różnych typów (drogi, linie kolejowe, porty, rurociągi, sieci energetyczne etc.) o wartości, jak się szacuje, 450 mld dolarów. Wszystko to razem wzięte oznacza powstanie niesłychanie silnego, o skali nie notowanej wcześniej, impulsu inwestycyjnego pobudzającego koniunkturę w naszej części Europy. Dla Polski, dla polskich firm jest to niepowtarzalna, o historycznym wymiarze, szansa rozwojowa.
– powiedział Marek Budzisz, polski publicysta, historyk, dziennikarz oraz ekspert ds. Rosji i obszarów postsowieckich w Fundacji Instytut Wolności.

Podczas dyskusji eksperci omówili takie zagadnienia tematyczne jak: praktyczne potrzeby brokerów oraz problemy dla branży wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej, klauzule wojenne w ubezpieczeniach w kontekście sankcji krajowych i międzynarodowych, ekspertyza na temat dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej w kontekście wojny w Ukrainie i ryzyka potencjalnego rozszerzenia się tego konfliktu, odbudowa powojenna Ukrainy i szanse z tym związane dla polskiego biznesu, w tym dla ubezpieczeń i rynku finansowego.

Kongres przebiegał w atmosferze wymiany informacji, ciekawych rozmów i owocnych spotkań. Do zobaczenia za rok!