Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

27 czerwca w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego po raz kolejny zostały wyróżnione instytucje przyjazne mediacjom. InterRisk tym tytułem został wyróżniony po raz czwarty z rzędu.

Komisja Nadzoru Finansowego przyznaje je firmom, które dokładają starań, by polubownie rozwiązywać spory z klientami oraz aktywnie współpracują z Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Przyznana nagroda jest motywacją do dalszej pracy nad poprawą procesu rozwiązywania kwestii spornych, utrwalania w firmie postawy wrażliwości oraz koncyliacji w relacjach.