Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Laur Klienta to jeden z pierwszych i jednocześnie najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w kraju. Przyznawany jest w wyniku przeprowadzanego od 17. lat plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług. Co roku, zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, przynosi odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie.

Wyniki głosowania niezależnie definiują pozycję marki i pozwalają ich właścicielom na biznesowe samopoznanie, a tym samym dają podstawę do budowania przewagi nad konkurencją. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez Klientów na poszczególne usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu.

Godła Laur Klienta stały się potwierdzeniem silnej pozycji nagradzanych marek na wymagającym rynku, a tym samym formą zbiorowej rekomendacji tendencji konsumpcyjnych. Przyznawany certyfikat Laur Klienta stał się swoistą wartością nagradzanych marek będącą pochodną tego jak Konsumenci postrzegają dany produkt, usługę lub firmę w kontekście jakości i innowacyjności, a do tego obrazuje pewny rodzaj emocjonalnego przywiązania do marki.

Zdobycie tego wyróżnienia jest dla InterRisk powodem do dumy, a także motywacją do nieustannej pracy nad poprawą jakości świadczonych usług.