Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

W dniach 5–7 czerwca w Mikołajkach spotkało się środowisko brokerów i ubezpieczycieli. XXVI Kongres Brokerów przebiegał pod hasłem „Sztuczna inteligencja a my”. InterRisk zaprosił na panel ekspercki zatytułowany: Jak (nie) stracić 20 mln w ułamku sekundy?

 

Flesze na InterRisk

Podczas uroczystego otwarcia tegorocznego Kongresu Brokerów, na scenie pojawili się prezes InterRisk Piotr Narloch i członek zarządu InterRisk Daniel Kaliszuk wraz dyrektorami departamentów spółki, którzy odpowiadają za tworzenie oferty ubezpieczeń korporacyjnej i współpracy z brokerami. Prezes InterRisk w swoim przemówieniu nawiązał do jubileuszu 30-lecia spółki.

– Bardzo dziękuję za lata doskonałej współpracy ze środowiskiem brokerskim. Chciałbym podkreślić, że mocna pozycja na rynku to efekt pracy całego zespołu InterRisk. Z dumą i satysfakcją przyjmuję to, co wspólnie udało się nam osiągnąć. – stwierdził Piotr Narloch, prezes InterRisk.

Była także okazja do wręczenia pamiątkowej Statuetki Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Zespół InterRisk PRO w służbie ochrony mienia Klientów

Drugi dzień kongresowych obrad skupił uwagę uczestników na panelach przygotowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. InterRisk zaprosił na panel ekspercki zatytułowany: Jak (nie) stracić 20 mln w ułamku sekundy? Na wstępie Piotr Narloch, prezes Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przywitał gości, którzy tłumnie przybyli na panel.

Sebastian Słaboszewski, dyrektor sprzedaży GRUPY WOLFF ciekawie wprowadził w tematykę spotkania. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego w Polsce przedstawił studium przypadku dotyczące wybuchu w jednym z największych zakładów rafinacji i pakowania cukru w USA. Uczestnicy panelu mieli okazję zobaczyć film prezentujący to tragiczne zdarzenie, a także specjalnie przygotowaną animację, na przykładzie której ekspert GRUPY WOLFF dokładnie omówił moment eksplozji, sytuację po wybuchu oraz odpowiedział na kluczowe pytanie: czy można było zapobiec tragedii?

– Zaproponowana tematyka panelu w ramach Kongresu Brokerów wskazuje, że InterRisk wyróżnia się podejściem do oceny ryzyka. Należy do wąskiej grupy firm ubezpieczeniowych, które chcą mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle. To strategia, dzięki której zyskują wszyscy. Przemyślana koncepcja zabezpieczenia zakładów, które jako GRUPA WOLFF realizujemy wespół z ubezpieczycielami nie tylko realnie zwiększa bezpieczeństwo ludzi, ale także obniża ryzyko biznesowe, zarówno dla inwestora, jak i ubezpieczyciela. A niższe ryzyko ubezpieczyciela oznacza niższe koszty składki i lepsze warunki dla klienta. – zauważa Bartosz Wolff, prezes GRUPY WOLFF.

Prezes GRUPY WOLFF zwraca również uwagę na jeszcze jedną korzyść: możliwość optymalizacji inwestycji w zabezpieczenia poprzez różne formy leasingu. – Opcja finansowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych i przeciwpożarowych ze środków banku, z którym współpracujemy sprawia, że wydatki na bezpieczeństwo stają się nie kosztem, a realną inwestycją – zaznacza prezes GRUPY WOLFF.

Z kolei Jarosław Misiak z Zespołu InterRisk PRO opowiedział o misji dbania o bezpieczeństwo i współpracy InterRisk z GRUPĄ WOLFF.

W części dyskusyjnej udział wzięli Rafał Kaszubowski – prezes zarządu EIB SA, Dominik Stachiewicz, wiceprezes zarządu HOWDEN Polska S.A. oraz Andrzej Wysmułek  – dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych InterRisk.

Na zakończenie w loterii wizytówkowej rozlosowaliśmy 30 książek Moniki Witkowskiej „K2 Ostatnia szansa”, której kibicujemy od lat, wpierając jej misję zdobywania kolejnych szczytów.

InterRisk Ubezpieczycielem Miesiąca

Podczas kongresu była także okazja do wręczenia dyplomu za Ubezpieczyciela Miesiąca, wyróżnienia przyznanego nam w kwietniu br. przez „Gazetę Ubezpieczeniową”. Redakcja w uzasadnieniu napisała:

„W uznaniu dla osiągnięć towarzystwa obchodzącego 30-lecie obecności na polskim rynku, takich jak wieloletnia obecność w gronie towarzystw zbierających minimum 1 mld zł składek, stabilność zatrudnienia (blisko 30% pracowników jest związanych z firmą od przynajmniej 10 lat), społeczną odpowiedzialność widoczną np. w zaangażowaniu w promocję krwiodawstwa, otwartość na nowoczesne technologie oraz stosowanie częściowego modelu wewnętrznego, jako jeden z dwóch ubezpieczycieli w Polsce.”

Bardzo dziękujemy!