Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

InterRisk stale wspiera działania Kaszubskiego Klubu  Honorowego Krwiodawcy. Wspólnymi akcjami staramy się popularyzować szczytną ideę oddawania krwi – bezcennej substancji ratującej ludzkie życie. Pomimo postępu technologicznego i rozwoju medycyny, nadal jedynym źródłem krwi jest człowiek. Dlatego tak ważne jest, aby stale popularyzować ideę krwiodawstwa. W wyniku akcji zorganizowanej 21 października w Połchowie udało się zebrać blisko 13 litrów krwi.

Na pobór krwi w Połchowie zaprosił Kaszubski Klub HDK PCK. Pracownicy RCCiK w Gdańsku w specjalnie przystosowanym autobusie dokonywali poboru krwi. W efekcie udało się zabrać aż 13 litrów. Co warte podkreślenia, jeden z uczestników przekroczył tego dnia próg 40 litrów krwi oddanych w swoim życiu.

Do gminy Puck przyjechał także Dariusz Gintowt, dyrektor Oddziału InterRisk w Gdańsku. Honorowo oddał krew i przy okazji przywiózł prezenty dla krwiodawców.

– Pomimo deszczowej pogody, nie zabrakło ochotników, którzy zdecydowali oddać swoją krew. Również i ja postanowiłem wesprzeć tę szczytną akcję. Cieszę, się, że osiągnęliśmy wspaniały wynik. Nasza firma przekazała firmowe upominki dla dawców oraz współfinansowaliśmy wydruk Legitymacji Honorowego Krwiodawcy, które były wręczane w trakcie poboru krwi w Połchowie. – mówi Dariusz Gintowt z gdańskiego Oddziału InterRisk.

Legitymacje potwierdzają m.in. przynależność do klubu, zawierają informacje o grupie i ilości oddanej krwi i dokumentują bieżące donacje. W trakcie kolejnych akcji pobrań legitymacje będą wręczane kolejnym uczestnikom akcji.

Krew ratuje życie!

InterRisk corocznie uczestniczy w wielu akcjach społecznych, a jednym z głównych projektów jest  #Ultrakrew, gdzie wspieramy polskie krwiodawstwo. W 2022 roku zakupiliśmy dwa samochody wraz z wyposażeniem do przewozu krwi. Nasza Spółka przekazała także dziesiątki tysięcy złotych darowizn dla fundacji i stowarzyszeń wspierających osoby chore i  potrzebujące.