Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk nagrodzony za całokształt działalności

Piotr Narloch otrzymał nagrodę specjalną Redakcji „Gazety Bankowej” w konkursie Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2021. Pod uwagę brane były między innymi kwestie zarówno związane z efektywnością zarządzania zakładem ubezpieczeń, jak i wykazywaniem szacunku dla środowiska biznesowego, uznaniem w zespole czy promowaniem etycznych wzorców postępowania. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono działania charytatywne i przywiązywanie dużej wagi do prewencyjnej roli ubezpieczeń oraz polubownych metod rozwiązywania sporów.

“Bardzo dziękuję za zauważenie pracy mojego Zespołu, która jest kluczowym warunkiem i fundamentem jakichkolwiek dokonań indywidualnych. Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa decyzji dotyczącej zgłoszenia oraz przyznania nagrody – bardzo to doceniamy. Ubezpieczenia w naszych oczach mają piękną misje, gdzie pomaganie w kłopotach przeplata się z wyciąganiem i wymienianiem miedzy sobą odpowiedzialnych wniosków w kontekście ryzyka.

Ta misja jest warta wysiłków – z zaangażowaniem będziemy ją kontynuowali przezwyciężając wyzwania i wykorzystując możliwości.

To bardzo ważne, aby w ramach swojej funkcji budować zrozumienie i szacunek dla sytuacji naszych partnerów potwierdzając i stale wzmacniając zaufanie oraz wiarygodność.”

Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk

 

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group