Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

12 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród nagrodzonych znalazł się Prezes Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczył 23 odznaczenia państwowe. W zacnym gronie osób odznaczonych znalazł się Piotr Narloch, Prezes InterRisk, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi  za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.

– Są wśród Państwa osoby, które przez dziesiątki lat wykonywały sumiennie swoje obowiązki realizując się zawodowo i pozazawodowo w różnych dziedzinach. Osoby, które pracowały na rzecz kultury, dziennikarstwa, w administracji rządowej, samorządowej, które starają się upamiętniać nasz dorobek historyczny, kulturowy, opiekują się miejscami pamięci. Wszystkich Państwa łączy to, że przez lata sumiennie pracowali Państwo na rzecz naszej ojczyzny; to piękne, prospołeczne i propatriotyczne postawy. Za to wszystko serdecznie Państwu dziękuję – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz podczas uroczystości wręczenia odznaczeń.

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 r. i jest nadawany jest osobom, których działania przekraczają zakres ich zwykłych obowiązków i przyczyniają się do znacznych korzyści dla państwa lub obywateli.