Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

22 czerwca 2023 roku odbyły się wybory do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Piotr Narloch, Prezes InterRisk, został wybrany na kolejną kadencję. Serdecznie gratulujemy.

 

Obecnie w składzie Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zasiadają: Piotr Zadrożny, prezes TUZ Ubezpieczenia (przewodniczący), Rafał Stankiewicz, wiceprezes Grupy Warta (wiceprzewodniczący) oraz Artur Borowiński, prezes ERGO Hestii, Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU SA, Michał Litwiniuk, Piotr Narloch, prezes InterRisk, Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny za nadzór nad Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, Mariusz Wójcik, członek zarządu UNIQA Polska i Agnieszka Wrońska, prezeska LINK4.

Zgodnie z ustawą, w skład Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wchodzą osoby rekomendowane przez zakłady ubezpieczeń, przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów.