Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Wraz z pierwszymi promieniami słońca InterRisk rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatą z budżetu Państwa. Każdego roku polisy te cieszą się ogromną popularnością na rynku. To doskonała forma zabezpieczenia na wypadek wystąpienia szkód związanych z niespodziewanymi czynnikami, takimi jak klęska żywiołowa. Dziś piszemy o  nieocenionym wsparciu dla rolnika, gdy pogoda płata figle…

 

Dla rolników rozpoczął się okres intensywnych prac na polu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już wkrótce rolnicy zbiorą wspaniale plony, a ich ciężka praca zostanie nagrodzona. Co jednak w sytuacji, gdy nasze plany zniweczy pogoda? Jak zapewnić sobie ochronę na wypadek niespodziewanych zjawisk pogodowych i zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód?

Rozwiązaniem są ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa i pakiety polis dla rolników. Ubezpieczenia te, niezależnie od ich istoty i przedmiotu ochrony, objęte są dopłatami z puli państwowej w wysokości do 65% składki ubezpieczeniowej wynikającej z polisy jako dokumentu ubezpieczenia. Natomiast rolnicy są zobowiązani opłacić 35% wartości składki.

– Sezon wiosenny właśnie ruszył i warto się spieszyć, gdyż pula dopłat jest ograniczona. InterRisk również w tym roku przygotował specjalną ofertę ubezpieczeniową dla rolników. W odpowiedzi na potrzeby Klientów wprowadziliśmy dwie nowe klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej. W ramach wyżej wspomnianych klauzul będzie możliwość ubezpieczenia przymrozków wiosennych z okresem ochrony ubezpieczeniowej od 21 marca oraz w przypadku ubezpieczenia uprawy buraków cukrowych przewidzieliśmy dodatkowy ryczałt wynikający z obniżenia wskaźnika polaryzacji. – mówi Marek Dzierla, Kierownik Biura Ubezpieczeń Rolnictwa w InterRisk TU SA Vienna Insurance Group.

Ochrona jest ważna

Nikt z nas nie ma wpływu na zmienność warunków pogodowych. Taka jest prawda.

W ostatnich latach towarzyszą nam ciągłe zmiany pogody, od wiosny w lutym, po śnieg czy przymrozki w maju. Nie wspominając o trąbach powietrznych, huraganach czy powodziach. Każde niespodziewane zjawisko atmosferyczne może istotnie wpłynąć na działalność każdego rolnika, dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. To inwestycja w przyszłość i zadbanie o swoje bezpieczeństwo finansowe.

– Polisa rolna zapewnia ochronę ubezpieczeniową od ryzyk wykupionych przez rolnika. W ten sposób uzyskuje on gwarancję, że w obliczu wystąpienia anomalii pogodowych, które w części lub całości zniszczą jego pracę, uzyska on wypłatę odszkodowania za uszkodzone uprawy. – dodaje mówi Marek Dzierla z InterRisk.

Trzeba pamiętać, że poniesione straty mogą być dotkliwe i w dużym stopniu rzutować na życie rolnika i jego rodziny.

Ubezpieczenia dla rolników

InterRisk w sezonie wiosennym 2024 oferuje ochronę upraw tradycyjnych: zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, roślin strączkowych i kukurydzy. Rolnik może skorzystać z ubezpieczenia na wypadek wystąpienia m.in. przymrozków wiosennych, opadów gradu, deszczu nawalnego i huraganu oraz ognia.

Warto pomyśleć o zawarciu umów pakietowych, które obejmują kilka ryzyk, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

Wachlarz ubezpieczeń rolnych w InterRisk obejmuje:

  • Agro Pakiet, który chroni gospodarstwo rolne, cenny sprzęt czy ruchomości domowe na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. To zabezpieczenie nie tylko mienia, ale również życia prywatnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków może zostać rozszerzone o zdiagnozowanie chorób, takich jak borelioza czy wścieklizna. Co ważne, z tej ochrony skorzystać mogą także osoby bliskie rolnikowi, który wykupił taką ochronę. InterRisk oferuje również ubezpieczenie ochrony prawnej czy OC w życiu prywatnym.
  • AgroCasco, które zabezpieczy właścicieli pojazdów rolniczych przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji, które są związane z ich użytkowaniem.
    W przypadku tego ubezpieczenia rolnicy mają zapewnioną ochronę od wszystkich ryzyk, w tym również jako ubezpieczyciel odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeniową dla rolników.