Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warszawa, 03.07.2023 r.

Materiał prasowy InterRisk

 

Tunel w Świnoujściu już otwarty!

 Prace nad tunelem w Świnoujściu ruszyły we wrześniu 2018 roku i właśnie dobiegły końca. Po wielu miesiącach przygotowań i budowy, tunelem pod cieśniną Świny przejechały pierwsze samochody! 30 czerwca br. miała miejsce uroczystość otwarcia nowego obiektu. InterRisk zapewnił kompleksową ochronę ubezpieczeniową  inwestycji.

Otwarcie tunelu w Świnoujściu to przełomowy i długo wyczekiwany moment w historii miasta i jego mieszkańców. Wyspy Wolin i Uznam uzyskały stałe połączenie lądowe.

30 czerwca 2023 roku to dzień historyczny. Wyspa Uznam i Wolin mają stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Kiedy nasz kraj wstępował do Unii Europejskiej, my, mieszkańcy Świnoujścia, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wielkie znaczenie będzie miał dla nas ten fakt. 15 kwietnia 2016 roku złożyliśmy wniosek o środki finansowe na budowę tunelu. 10 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu nam środków na realizację, a już 17 września 2018 roku podpisaliśmy umowę na budowę tunelu pod Świną. Za nami setki spotkań, rozmów, korespondencji i wyjazdów, które realizowałem wraz z Panią Prezydent Barbarą Michalską. Prace przy budowie tunelu zostały zakończone. Spotykamy się dzisiaj, aby dokonać uroczystego otwarcia tak potrzebnego i długo wyczekiwanego tunelu. Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę tutaj dzisiaj być i uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkim Państwu, którzy nas wspierali, podejmowali decyzje i  ciężko pracowali, raz jeszcze serdecznie dziękuję – powiedział Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, podczas uroczystego otwarcia tunelu pod Świną.

Kompleksowa ochrona InterRisk

Przypomnimy, w wyniku przetargu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Lider Koasekuracji) został wybrany na ubezpieczyciela inwestycji pod nazwą: „Usprawnienie Połączenia Komunikacyjnego Pomiędzy Wyspami UZNAM i WOLIN w Świnoujściu – Budowa Tunelu pod Świną”. Ponadto objęliśmy ochroną ubezpieczeniową maszynę TBM (Tunnel Boring Machine) służącą do drążenia tunelu na warunkach CPM (ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych według standardu monachijskiego), czyli na wypadek uszkodzenia z przyczyn zewnętrznych. Z kolei ubezpieczenie CAR/EAR zapewniło Miastu Świnoujście ochronę przed problematycznymi sytuacjami związanymi z pracą Wykonawców, które mogą wystąpić w okresie realizacji budowy. Ubezpieczenie CPM, oprócz ochrony bardzo drogiej i niezbędnej do wykonania tunelu maszyny, zapewniło miastu kompleksowość ochrony inwestycji. InterRisk objął ochroną również ryzyko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Nowoczesny tunel

Łączna długość tunelu i dróg dojazdowych to prawie 3,2 kilometra wraz ze wszelką infrastrukturą towarzyszącą. Tunel jest jednorurowy, z ruchem dwukierunkowym, w każdym kierunku po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra z ciągiem ewakuacyjnym i poboczem o szerokości 1,75 metra.

W październiku 2020 roku z Chin do Świnoujścia w częściach przypłynęła gigantyczna maszyna TBM (Tunnel Boring Machine), która wydrążyła ok. 1484 metry, łącząc dwie najliczniej zamieszkane wyspy. Maszyna wierciła aż 11 metrów pod ziemią. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny ma ok. 38,0 m p.p.m.

Wyspiarka, bo taką nazwę wybrali dla maszyny mieszkańcy podczas głosowania, pracowała w cyklu wiercenia i była w stanie wydrążyć w ciągu minuty maksymalnie 6 centymetrów tunelu. W cyklu montażu obudowy układała betonowe segmenty pierścienia. Wiosną 2022 roku została zdemontowana i wróciła do Chin.

Wyzwania

Jednym z największych wyzwań w trakcie inwestycji była budowa wyjść ewakuacyjnych. Aby je wykonać, trzeba było między innymi przebić się przez obudowę tunelu, co umożliwiło zamrożenie gruntu. Mrożenie aktywne, czyli takie, dzięki któremu temperatura gruntu spadła, trwało około 40 dni. Z kolei pasywne, czyli podtrzymujące niską temperaturę w czasie przebijania się przez obudowę tunelu i wykonywania konstrukcji wyjść, około 100 dni.

Zasada działania sztucznego zamrażania gruntu to przenoszenie ciepła z gruntu do atmosfery. W wyniku tego działania grunt uległ ochłodzeniu, a woda wypełniająca pory została zamrożona, tworząc warstwę lodu. Zamrożony grunt zamienił się w wodoszczelną bryłę.

Najtrudniejsze w całym procesie budowy wyjść ewakuacyjnych jest uzyskanie pełnego, szczelnego płaszcza mrożeniowego i utrzymanie go w czasie prowadzenia robót ziemnych i wykonywania obudowy wstępnej wykopu mówi Jacek Król, Inżynier Rezydent z konsorcjum SWECO/Lafrentz, które prowadziło nadzór nad inwestycją.Cieszymy się, że na budowie tunelu pod Świną cały proces został sprawnie przeprowadzonydodaje.

Główny Inwestor budowy tunelu pod Świną to Gmina Miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym została Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Kontrakt zrealizowało konsorcjum PORR/Gülermak. Nadzór nad projektowaniem tunelu, realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pełniło konsorcjum firm SWECO/Lafrentz.

Tekst powstał na bazie materiału prasowego Miasta Świnoujście

 

Zdjęcia z uroczystego otwarcia tunelu