Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

We wrześniu bieżącego roku InterRisk połączył wykorzystywane systemy scoringowe  z platformą stworzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Celem platformy jest wsparcie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej. InterRisk pobiera scoring z platformy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jednak podstawą automatycznej detekcji są wewnętrzne algorytmy ubezpieczyciela wspierane algorytmami wdrożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W konsekwencji, zwiększona zostanie świadomość na temat przestępczości ubezpieczeniowej. Przyspieszony zostanie proces weryfikacji szkód, a ubezpieczyciel poprawi poziom wykrywalności szkód z ryzykiem fraudowym już na etapie zgłoszenia, szkody i po zawarciu polisy. Platforma pozwoli zwiększyć efektywność w zakresie identyfikacji przestępstw, a także ścigania sprawców i ich karania.

Mamy świadomość, jak istotne jest przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym. Jako pierwsi na rynku wdrożyliśmy platformę, która pozwoli już od pierwszych etapów procesu likwidacji szkód weryfikować potencjalne zagrożenia. Jest to niezwykle ważne  z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, ale również klientów – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk

 

InterRisk TU SA

Vienna Insurance Group