Ocen strone

1

2

3

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza InterRisk zdecydowała o powołaniu w skład Zarządu Tomasza Rowickiego z kadencją rozpoczynającą się w dniu 30 kwietnia 2022 r., a kończącą  się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2024 r. przez Walne Zgromadzenie. Tomasz Rowicki w swojej nowej funkcji będzie odpowiadać za obszary: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń MŚP i indywidualnych, controllingu taryfowego i pricingu, ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych, a także likwidację szkód.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podziękowała Józefowi Winiarskiemu, który po przejściu na emeryturę będzie pełnić funkcję Doradcy Zarządu, za wieloletnią pracę w Zarządzie Spółki.

Tomasz Rowicki jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach, w tym z ponad 17-letnim stażem w Spółkach Grupy VIG w Polsce i za granicą. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003-2015 r. pełnił w Compensie ważne funkcje menadżerskie, natomiast w latach 2012-2017 sprawował funkcje Członka Zarządu w bałtyckich spółkach Grupy, a od 2017 r. do końca 2020 r. był Członkiem Zarządu Spółki reasekuracyjnej VIG RE zajišťovna w Czechach, gdzie odpowiadał za cały rynek Europy Środkowo-Wschodniej. W 2021 r. objął stanowisko Pełnomocnika Zarządu w Pionie Technika w Compensie Majątek, sprawując bezpośredni nadzór nad obszarami ubezpieczeń komunikacyjnych klienta indywidualnego, ubezpieczeń indywidualnych, ubezpieczeń MŚP oraz taryfikacji ubezpieczeń klientów indywidualnych.

„Serdecznie gratuluję Panu Rowickiemu dołączenia do Zarządu spółki InterRisk i życzę wielu sukcesów i pomyślnej współpracy w nowym zespole. Jestem pewny, że bogate doświadczenie i szerokie kompetencje Pana Rowickiego pozwolą Spółce na dalszy dynamiczny rozwój. Jednocześnie gorąco dziękuję Panu Winiarskiemu, który od 1998 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu InterRisk odpowiedzialnego za ubezpieczenia korporacyjne, OC, finansowe, MŚP i indywidualne, komunikacyjne, a także controlling taryfowy, za cenny wkład w rozwój spółki InterRisk, a tym samym Grupy VIG w Polsce. Pan Winiarski w trakcie swojej wieloletniej kariery wprowadził spółkę na drogę nowoczesności informatycznej, kierował obszarami produktowymi Spółki, utrzymując jej wysoką rentowność, a także był współodpowiedzialny za proces integracji Spółki z Grupą po akwizycji. W imieniu własnym i całego Zarządu Vienna Insurance Group chcę przyznać, że współpraca z Panem Winiarskim była dla nas zawsze największą przyjemnością i zaszczytem” – komentuje Harald Riener, Przewodniczący Rady Nadzorczej InterRisk i Członek Zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za polskie operacje.

 

Skład Zarządu InterRisk od 30.04.2022:

Piotr Narloch – Prezes Zarządu

Daniel Kaliszuk – Członek Zarządu

Tomasz Rowicki – Członek Zarządu

Martin Stenitzer – Członek Zarządu

Włodzimierz Wasiak – Członek Zarządu